BUURTWARMTE

Een sociaal-technisch framework voor de ontwikkeling van duurzame warmtenetten.

Een belangrijke stap in de energietransitie is het verduurzamen van onze manier van verwarmen. Buurtwarmte biedt hiervoor een veelbelovende oplossing waarbij meerdere huizen en gebouwen worden aangesloten op een warmtenet dat gevoed wordt met duurzame energiebronnen en restwarmte. Maar hoe kunnen bewoners en energiecoöperaties bijdragen aan het ontwerp en de implementatie van deze duurzame warmtenetten?

Het project Buurtwarmte biedt inzicht in de sociale, economische en technische processen die het ontwerp en de uitvoering van een warmtenet bepalen en hoe bewoners en energiecoöperaties hierbij betrokken kunnen worden. Het onderzoek heeft zich gericht op het vergroten van draagvlak onder deze groepen en het creëren van een succesvolle realisatie van buurtwarmte projecten. Wat is het meest geschikte businessmodel? Hoe moet een warmtenet georganiseerd worden? Bij wie liggen de verantwoordelijkheden? En welke techniek resulteert in de beste resultaten?

Het resultaat van het project is een sociaal-technisch framework voor een vernieuwde procesgang en organisatie rond de ontwikkeling van een warmtenet. Het framework is ontwikkeld en getest in enkele Groningse stadswijken waar bewoners het initiatief hebben genomen om een collectief beheerd warmtenet te realiseren. Het framework geeft inzicht in de beste organisatie van een buurtwarmteproject, een aanpak voor implementatie en participatie, en een bewonersgericht businessmodel dat de kosten, baten en verantwoordelijkheden van het warmtenet laat zien. Dit framework kan direct worden toegepast bij Warmtestad Groningen en biedt ook handvatten voor andere stadswijken in Nederland.

Looptijd: juni 2019 – januari 2021

Totaalbudget van het project: €205.000

Budget ENTRANCE: €75.000

Locatie: Groningen

Partners: 6 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten