Studeren Energy Academy Certificate

ENERGY ACADEMY CERTIFICATE

Wil je naast je energieopleiding nog meer leren over de energietransitie? Tijdens het hele studiejaar worden inspirerende activiteiten georganiseerd, zoals masterclasses, excursies, symposia, lezingen en debatten. En door deel te nemen aan tien activiteiten, kun je het Energy Academy Certificate behalen. Dit certificaat geeft je een voorsprong wanneer je de arbeidsmarkt betreedt!

Ik wil het Energy Academy Certificate behalen!

ENERGIEROUTES EN HET ENERGIECERTIFICAAT VAN DE ENERGY ACADEMY EUROPE

Een groot aantal instituten van de Hanzehogeschool Groningen biedt in hun majors onderwijs met een energielabel aan, die samen met energiemodules uit andere opleidingen/domeinen kunnen leiden tot een energiecertificaat van de Energy Academy Europe (EAE-certificaat).

Deze toekomstige energietransitie professionals en onderzoekers moeten beschikken over een breed scala aan vaardigheden en competenties, die ze in staat stellen oplossingen voor energietransitie vraagstukken te ontwikkelen. Het energieonderwijs dat leidt tot het EAE-Energiecertificaat is ingedeeld in drie domeinen: business, society en technology.

Om voor het EAE-Energiecertificaat in aanmerking te komen heb je als student drie mogelijkheden:

ENERGIEONDERWIJS VOLGEN

  • 20 EC Energie onderwijs volgen en succesvol afronden binnen de eigen studierichting /  het eigen domein;
  • 2 x 5 EC energieonderwijs uit de andere twee domeinen te behalen;
  • minimaal 10 leeractiviteiten van de New Energy Coalition te volgen.

Voor een advies op maat m.b.t. het invullen van het energieonderwijs buiten het eigen domein kan contact worden opgenomen met Ellen Schipper (e.h.schipper@pl.hanze.nl), coördinator energieroutes bij ENTRANCE. 

ENERGIE MINOREN VOLGEN

Een andere mogelijkheid om het EAE-Energiecertificaat te kunnen behalen is het volgen van één van de volgende energie gerelateerde minoren in de vrije keuze ruimte (let op, soms gelden er toelatingseisen voor een minor):

Ook bij deze mogelijkheid dien je als student minimaal 10 leeractiviteiten van de New Energy Coalition te volgen.

MULTIDISCIPLINAIRE INNOVATIE OPDRACHTEN

Een student kan in een multidisciplinair onderzoeksteam, binnen één van de ENTRANCE Learning Communities en/of lectoraten, waarin hij/zij samenwerkt met studenten uit de twee andere domeinen dan het eigen domein, ook zijn/haar energieroute vormgeven. Deze optie kan alleen in overleg met het programmamanagement van de ENTRANCE Learning Communities tot stand komen.

MULTIDISCIPLINAIR ENERGIETRANSITIE AFSTUDEERONDERZOEK

Een student, die een afstudeeronderzoek heeft gedaan bij een extern bedrijf of organisatie – op het thema energietransitie – en daarbij vanuit verschillende disciplines naar het vraagstuk heeft gekeken, kan zijn/haar afstudeeronderzoek ter beoordeling voorleggen aan het team van de ENTRANCE Learning Communities, die het zullen beoordelen op multidisciplinariteit. Het afstudeertraject moet een omvang kennen van minimaal 30 EC en de student dient daarnaast nog minimaal 10 leeractiviteiten van de New Energy Coalition te volgen.