COÖPERATIEF IN BALANS

Het ontwikkelen van innovatieve energiediensten in samenwerking met lokale coöperaties

In Nederland spelen energiecoöperaties een steeds grotere rol bij de productie van duurzame energie. Veel lokale coöperaties hebben al plannen klaarliggen voor duurzame energieprojecten, zoals nieuwe zonneparken en windmolens. Helaas is er momenteel niet genoeg ruimte in het elektriciteitsnet voor deze initiatieven. De lokale coöperaties willen graag bijdragen aan een oplossing van deze problemen, maar worden beperkt door wet- en regelgeving.

Het project Coöperatief in balans is gericht op het ontwikkelen van innovatieve energiediensten in samenwerking met lokale coöperaties. Deze energiediensten bieden lokale coöperaties kansen om economisch renderende initiatieven op te pakken. Daarnaast worden de mogelijkheden voor regionale energiediensten onderzocht binnen het project. Door regionaal samen te werken kunnen lokale coöperaties elkaar ondersteunen en kennis van netbeheer opdoen. Zo kunnen ze gezamenlijk effectieve gesprekspartners zijn voor netbeheerders.

Het project bestaat uit vijf werkpakketten, die elk een specifiek onderwerp behandelen. Werkpakket 1 richt zich op het verkennen van de behoeften aan en mogelijkheden van lokale energiediensten in samenwerking met lokale energiecoöperaties. Werkpakket 2 onderzoekt de mogelijkheden om op regionaal niveau coöperatieve energiediensten te leveren. Werkpakket 3 brengt in kaart welke mogelijkheden blockchain-achtige oplossingen bieden voor onderlinge levering van energie door prosumers en lokale energiecoöperaties. Werkpakket 4 onderzoekt de juridische aspecten van het EU-Clean Energy Package en de Experimentenregeling in relatie tot lokale duurzame energie. Ten slotte richt werkpakket 5 zich op de coördinatie van het project en de verspreiding van de resultaten.

Looptijd: maart 2020 – mei 2023

Totaalbudget van het project: €605.00

Budget ENTRANCE:

Locatie: Groningen

Partners: 11 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal + Juridisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Duurzaam Ondernemerschap (Centre of Expertise Ondernemen)

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten