EEN ANTROPOLOGISCH-SOCIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR COLLECTIEF HANDELEN OP HET PLATTELAND VAN NEDERLAND

De rol van collectieve actie in het verduurzamen van de landbouw en de geografische implicaties daarvan voor het platteland

Onze maatschappij is momenteel gericht op grootschaligheid. Op macro niveau leidt tot verschillende maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, grondstoftekorten, energieproblemen en verlies van biodiversiteit. De huidige infrastructuur en productiesystemen vragen veel van onze grondstoffen en energiebronnen, wat niet langer houdbaar is. Volgens cultureel antropoloog Marvin Harris (1979) veranderen samenlevingen door de kansen en noodzaak die natuurlijke omstandigheden bieden. Wanneer natuurlijke hulpbronnen opraken, moeten samenlevingen hun productie, reproductie en infrastructuur aanpassen.

Dit promotieonderzoek richt zich op de rol van collectieve actie in het verduurzamen van de landbouw en de geografische implicaties daarvan voor het platteland. Het onderzoek bekijkt specifiek de macro-micro tegenstelling (James Coleman) die ontstaan is in de levens van boerenfamilies. Zij bevinden zich in een systeem dat druk uitoefent op de verschillende deelnemers.

Het onderzoek maakt gebruik van bron- en literatuuronderzoek, participerende observatie en diepte-interviews met boerenfamilies en deskundigen. Het onderzoek bekijkt de problemen en mogelijkheden van collectief handelen en zal zich vervolgens richten op communaal beheer en coöperaties (Elinor Ostrom) om tot een duurzame landbouw te komen.

Looptijd: September 2022 – September 2026

Totaalbudget van het project: n.v.t.

Budget ENTRANCE: n.v.t.

Locatie: Nederland

Partners: Geen partners

Domeinen: Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten