EFAC – ENTRANCE-FOR-A-COMMUNITY

De ontwikkeling van een nieuw concept voor de energietransitie en circulaire economie: Lokale biomassa geeft energie aan de buurt

Veel energiecoöperaties in landelijke gebieden zijn op zoek naar manieren om lokaal groen gas te produceren. Groen gas is namelijk een kosteneffectieve optie om oude, moeilijk te isoleren huizen in afgelegen gebieden te verduurzamen. Warmtenetten of elektrificatie zijn op die locaties niet haalbaar vanwege de hoge kosten en beperkte mate van comfort. De mogelijke oplossing? Elke gemeenschap zijn eigen ENTRANCE (Energy Transition Centre), waar lokale biomassa wordt verwerkt tot groene energie.

EFAC (ENTRANCE-for-a-Community) beoogt het ontwikkelen van een concept, waarin bewoners samen met hun nabije omgeving groene energie opwekken middels vergisting. De vergisters komen in een gemeenschappelijke kas, of andere ruimtelijke setting. De biomassa kan bijvoorbeeld bestaan uit gemaaid bermgras van de betrokken gemeente(n), keukenafval van huishoudens of restaurantafval van lokale horeca. De haalbaarheid van deze aanpak is op drie niveaus onderzocht: de bijdrage aan de lokale energietransitie, de bijdrage aan een lokale circulaire economie door verwaarding van lokale biomassa, en de bijdrage aan draagvlak en enthousiasme.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van lokale groen-gasproductie met behulp van een bioP2M-vergister in 2020 hoger zijn dan €2,- per kilogram en daardoor nog niet aantrekkelijk. Ook het verwaarden van de lokale organische restromen was in 2020 nog niet rendabel. Door de stijging van gas-, kunstmest- en mineralenprijzen kan dit wel veranderen. Er is een concept ontwikkeld voor creatieve en probleemoplossende sessies, die lokale bewoners kunnen betrekken bij een beslissing tot de ruimtelijke inpassing van een vergistingsinstallatie. Dit concept is bruikbaar voor energiecoöperaties.

Looptijd: januari 2021 – december 2021

Totaalbudget van het project: €50.000

Budget ENTRANCE: €40.000

Locatie: Veelerveen

Partners: 5 Partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Life Science & Renewable Energy

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten