ENERGIEOPWEK

Een applicatie die de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland bijhoudt en rapporteert

Het klimaatakkoord heeft als doel om 70% van onze elektriciteit duurzaam op te wekken. In Nederland worden er grote stappen gezet om dit te bereiken, bijvoorbeeld door meer windturbines op land en op zee te plaatsen en door meer zonnepanelen en zonneweiden aan te leggen. Maar betekent dit dat Nederland op schema ligt om de doelstelling van het klimaatakkoord te behalen? Hoeveel energie wekken we eigenlijk dagelijks op? Waar komt deze energie vandaan? En hoeveel varieert ons energieverbruik per dag, maand of jaar??

Om deze vragen te beantwoorden is Energieopwek.nl opgericht. Deze website houdt de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland bij en rapporteert hierover. Hernieuwbare energie omvat duurzame elektriciteit, warmte en gassen. Om te bepalen welke bronnen als hernieuwbaar kunnen worden geclassificeerd, worden Europese IPPC-richtlijnen gehanteerd. Het model van Energieopwek.nl is gebaseerd op verschillende databronnen, zoals CBS-gegevens, onderzoek naar de groei van het opgestelde vermogen, interviews met marktpartijen en weerdata.

Op Energieopwek.nl kun je een overzicht vinden van alle hernieuwbare energiebronnen in Nederland, zoals windenergie op land en op zee, zonne-energie, geothermie, warmtepompen, biomassaketels, biogas en bio-olie. De website laat ook zien hoeveel duurzame energie er op een bepaald moment wordt geproduceerd, de benuttingsgraad van de beschikbare netcapaciteit per provincie en welke gebieden en huishoudens door deze energie worden bediend. Het model is gratis toegankelijk en kan worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, zoals het bekijken van de website, het doen van onderzoek en het schrijven van artikelen voor de media. Ook geeft de website informatie en tips voor huishoudens die zelf aan de slag willen met duurzame energieopwekking.

Looptijd: Juli 2019 >

Totaalbudget van het project: €135.000

Budget ENTRANCE: €135.000

Locatie: Nederland

Partners: 4 partners

Domeinen: Technisch + Economisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten