ENERGYSENSE

Een bevolkingsonderzoek naar het energieverbruik van gebouwen en huishouden in Groningen

Energysense is een ICT-infrastructuur waarmee het energiegebruik van huishoudens met behulp van het uitlezen van slimme meterdata en het uitvoeren van surveys inzichtelijk gemaakt kan worden. Het biedt onafhankelijk bevolkingsonderzoek naar het energiegebruik van huishoudens en het dient als living lab waarin bewoners in samenwerking met onderzoekers en bedrijven op zoek gaan naar methoden om het energiegebruik efficiënt en effectief te verduurzamen

De verzamelde data binnen Energysense bieden verschillende kansen, zoals het volgen van langjarige trends bij huishoudens en het onderzoeken van effecten van specifieke interventies (bv. het plaatsen van een warmtepomp of een thuisbatterij). Meer inzicht in deze gegevens kan als basis gebruikt worden voor het (beter) adviseren van, onder andere, huishoudens, gemeenten en woningcorporaties in het nemen van stappen in de energietransitie. Het streven is om EnergySense door te ontwikkelen naar een platform waarop citizen’s science plaats kan vinden: samen met huishoudens onderzoek verrichten naar mogelijkheden voor het verduurzamen van de woningvoorraad

Looptijd: januari 2020 – december 2022

Totaalbudget van het project: €810.000

Budget ENTRANCE: €810.000

Locatie: Groningen

Partners: Geen partners

Domeinen: Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten