ESTRAC – TRANSFORMING REGIONS

Samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool, de RUG en TNO voor het vinden van tools en methoden voor besluitvorming in de energietransitie.

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie brengt uitdagingen op elk niveau van de samenleving. Ook lokaal en regionaal moeten veel beslissingen worden genomen over de energietransitie. Er is daarom steeds meer behoefte aan een gebiedsgerichte aanpak die betrokkenen kan ondersteunen bij het CO2-neutraal maken van een dorp, wijk of regio.

ESTRAC – Transforming Regions is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO. Het ESTRAC-project richt zich op het vinden van tools, methoden en werkwijzen voor besluitvorming op lokaal en regionaal niveau in de energietransitie. Deze middelen kunnen in het hele traject van de energietransitie gebruikt worden: van bewustwording tot uitvoering. Het onderzoek is opgezet voor de industriële transformatie en de gebouwde omgeving. ENTRANCE focust zich op de gebouwde omgeving. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het betrekken van bewoners bij plannings- en besluitvormingsprocessen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar technische- economische aspecten van energiesystemen, maar ook naar de ruimtelijke en sociale factoren die een rol spelen. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een aantal casestudies op Ameland, in een aantal dorpen in het landelijk gebied en in een Groningse-stadswijk.

Het project heeft verschillende resultaten opgeleverd, waaronder rapporten over besluitvorming in regionale energietransitie, institutionele innovatie, een visie op besluitvorming in energiesystemen en twee praktische tools (Energy@Home en BaseCase). Daarnaast is er een artikel gepubliceerd over de rol van eilanden als speel- en broedplaatsen voor belanghebbenden, ondernemende technologen, beleidsmakers en betrokken burgers bij de energietransitie op Ameland.

Looptijd: oktober 2017 – december 2021

Totaalbudget van het project: €2.090.000

Budget ENTRANCE: €535.000

Locatie: Ameland, Middag-Humsterland, Zwolle en Groningen

Partners: 4 partners

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Politie

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten