H2GROW

Een maatschappelijke kosten en baten analyse van de waterstofketen in de mobiliteitssector

Noord-Nederland heeft de ambitie om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen als alternatief voor de huidige gaseconomie. Het H2GROW-project is opgezet om best practices te identificeren en te ontwikkelen voor de waterstofketen in de mobiliteitssector. ENTRANCE heeft bijgedragen aan het project door de maatschappelijke kosten en baten van drie scenario’s te onderzoeken. Hierbij is gekeken naar de totale keten van hernieuwbare waterstofproductie, distributie, aflevering en gebruik van waterstof in waterstof-elektrische voertuigen.

In het eerste scenario werd alleen PV-stroom gebruikt om waterstof te produceren voor een beperkt aantal voertuigen. Dit resulteerde in hoge productie- en distributiekosten per kilogram waterstof vanwege de lage benutting van de elektrolyser, de lage benutting van het tankstation en een grote behoefte aan waterstofopslag vanwege seizoen verschillen. In het tweede scenario werd ook groene stroom van het net afgenomen. Hierdoor daalden de productiekosten van waterstof, omdat de elektrolyser beter werd benut en de behoefte aan waterstofopslag afnam. In het derde scenario, waarin het aantal voertuigen werd uitgebreid, waren de kosten per kg waterstof aanzienlijk lager omdat de elektrolyser en het tankstation goed benut werden.

Het project heeft aangetoond dat het kosteneffectief is om zowel PV-stroom als elektriciteit van het net af te nemen voor de productie van waterstof. Het vermijden van piekuren in de stroomprijs van het net heeft slechts een kleine invloed op de gemiddelde kostprijs per kg waterstof en weegt niet op tegen het optimaliseren van het aantal operationele uren van de elektrolyser. Een lage bezetting van het tankstation leidt tot hoge kosten per kg waterstof. Dit bemoeilijkt de exploitatie van waterstoftankstations in de eerste fase van de geleidelijke groei van het aantal waterstofvoertuigen.

Looptijd: januari 2018 – maart 2023

Totaalbudget van het project: €3.600.000

Budget ENTRANCE: €110.000

Locatie: Groningen

Partners: 7 partners

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten