HOLON

Onderzoek naar semi-autonome energiesystemen als mogelijke oplossing voor de complexiteit van het duurzame energiesysteem

Het Nederlandse energiesysteem is van oudsher centraal opgezet, met slechts enkele producenten waar iedereen energie van afneemt. Maar naarmate we meer duurzame energiebronnen gebruiken, wordt ons energiesysteem steeds complexer. Dit heeft te maken met de vraag en aanbod van energie en de voorspelbaarheid ervan. Hoe zorgen we ervoor dat ons nieuwe duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en veilig blijft functioneren en voldoende maatschappelijke draagvlak heeft?

Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van semi-autonome energiesystemen volgens een holarchisch systeemmodel. Het HOLON-project doet onderzoek naar deze optie voor de herinrichting van ons energiesysteem. Het doel is om op korte termijn meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van semi-autonome energiesystemen. Op technisch gebied kunnen bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden op lokale schaal die grote gevolgen hebben op het totale energiesysteem en omgekeerd. Maar de keuzes die gemaakt worden hebben ook ruimtelijke, economische en sociale gevolgen. Het is daarom belangrijk om deze gevolgen in kaart te brengen om brede maatschappelijk draagvlak tijdens de transitie te behouden.

De inzichten van het HOLON-project moeten leiden tot een betrouwbaar instrument waarmee men een eigen lokale holon kan vormen en een netwerk kan opzetten om draagvlak te creëren. Dit instrument biedt verschillende configuratiekeuzes en laat de sociale, economische, juridische en technische gevolgen daarvan zien. Het is relevant voor bestuurders en beleidsmakers bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies, gemeenten en netbeheerders op het vlak van de energietransitie.

Looptijd: januari 2022 – maart 2023

Totaalbudget van het project: €2.480.000

Budget ENTRANCE: €62.000

Locatie: Nederland

Partners: 8 partners

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Ruimtelijk

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten