HYDELTA

Onderzoeksprogramma dat zich richt op het bevorderen van grootschalige toepassing van waterstof

Het doel van de energietransitie is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en over te stappen op meer duurzame energiebronnen. Groene waterstof is een alternatief voor aardgas en kan helpen om grootschalig wind- en zonne-energie in ons energiesysteem te brengen. De grootschalige inzet van groene waterstof heeft dus veel potentie om de energietransitie te versnellen. Maar is het bestaande Nederlandse aardgasnetwerk wel geschikt voor de distributie van waterstof in plaats van aardgas? En zo ja, is het sociaal en economisch ook haalbaar om over te stappen van aardgas op groene waterstof?

HyDelta is een Nederlands nationaal onderzoeksprogramma en samenwerkingsverband dat de grootschalige toepassing van waterstof bevordert. Het doel van het programma is om de waterstofeconomie te versterken door technische, wetenschappelijke en maatschappelijke barrières op te lossen. Het HyDelta 2-onderzoeksprogramma richt zich specifiek op waterstofveiligheid, waterstof in het gasnet, de waardeketen en waterstofmenging, de economische aspecten van het waterstofsysteem, waterstof en transportmiddelen, en de sociale en milieuaspecten van waterstof. ENTRANCE draagt bij aan het programma door het maatschappelijk draagvlak te bestuderen op lokaal en nationaal niveau, alsmede onderzoek te doen naar risicoperceptie en risicomanagement.

Looptijd: mei 2022 – april 2023

Totaalbudget van het project: €2.400.000

Budget ENTRANCE: €100.000

Locatie: Diverse locaties in Nederland

Partners: 8 partners

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Politie

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten