HYSCALING

Het reduceren van de kosten van groene waterstof door de efficiëntie, duurzaamheid en kosten van elektrolysers te verbeteren

Het project Hyscaling is een samenwerkingsverband van de Nederlandse hightechindustrie gericht op het opschalen van groene waterstofproductie. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrieclusters tegen 2030 grootschalig gebruik kunnen maken van groene waterstof, met de Nederlandse industrie als belangrijkste leverancier van elektrolysers. Door onderzoek te doen naar de verlaging van de totale systeemkosten, het verbeteren van de duurzaamheid van de brandstofcel en het verhogen van de efficiëntie, wordt beoogd de grootschalige inzet van groene waterstof in de Nederlandse industrieclusters te realiseren.

Met de groeiende vraag naar groene waterstof in de industrie, is Nederland goed gepositioneerd om hierop in te spelen. Het land beschikt over een uitgebreid waterstofnet, ondergrondse gasopslag en sterke hightech-industrieclusters dichtbij wind op zee. Het doel van Hyscaling is om deze positie verder te versterken en de Nederlandse hightechindustrie op één lijn te brengen wat betreft de productie van elektrolyser en daaropvolgende nieuwe exportproducten.

Het project is verbonden met een sterke eindgebruikersbasis en experimentele faciliteiten via het Hydrohub Innovation Programma. Dit biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in opschalingseffecten voor HC-waterstof, archetypen te ontwikkelen, principes over HC-schaaleffecten samen te vatten, een HC Roadmap voor stakeholders en sectoren te schetsen en een plan van aanpak op te stellen. Het kosteneffectief en efficiënt produceren van groene waterstof op grote schaal zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse industrie. ENTRANCE draagt kennis en experimentele faciliteiten bij aan het zeer diverse consortium van kennisinstellingen, grote bedrijven, mkb en startups.

Looptijd: juni 2021 – juli 2024

Totaalbudget van het project: €7.100.000

Budget ENTRANCE: €190.000

Locatie: Groningen, Petten en Amersfoort

Partners: 30 partners

Domeinen: Juridisch + Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten