LEVE

Bundeling van kennis en onderzoek van verschillende hogescholen om betere beslissingen in de energietransitie te bevorderen

De transitie naar een nieuw, duurzaam energiesysteem is geen eenvoudige verandering. De complexiteit van de energietransitie zorgt ervoor dat overheden, markten, industrieën en consumenten vaak onvoldoende geïnformeerd zijn, wat leidt tot verkeerde beslissingen. Het beschikbaar stellen van kennis en inzicht over de energietransitie is nodig om inhoudelijk sterke discussies te bevorderen die leiden tot betere beslissingen.

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) is opgericht om kennis en onderzoek op het gebied van energievoorziening te bundelen en te delen. Lectoren en onderzoekers van verschillende Nederlandse hogescholen ontwikkelden een gezamenlijke visie op de energietransitie en een onderzoeksagenda. Het platform fungeert als een objectief kennisplatform dat het maatschappelijk belang van alle partijen aan elkaar koppelt. De kennis omvat niet alleen nieuwe technologieën, maar ook gedragsverandering, economische modellen en juridische kaders. Voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie is het platform dan ook een bron van informatie.

Het LEVE is ook actief op het gebied van onderwijs en voorlichting, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe curricula en het geven van lezingen en presentaties. Zo draagt LEVE bij aan de bewustwording en kennisontwikkeling van studenten, professionals en het brede publiek over de energietransitie en de bijbehorende uitdagingen. ENTRANCE is één van de kennisinstellingen die deel uitmaken van het LEVE en heeft een sterke focus op toegepast onderzoek, onderwijs en innovatie. De kennis en expertise van ENTRANCE worden binnen het LEVE gedeeld met andere hogescholen en partners uit het werkveld.

Looptijd: oktober 2019 >

Totaalbudget van het project: €120.000

Budget ENTRANCE: €120.000

Locatie: Nederland

Partners: 7 partners 

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten