MAKING CITY

De bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling door onderzoek naar Positive Energy Districs.

Steden spelen een belangrijke rol in de energietransitie vanwege hun hoge energieverbruik en uitstoot van CO2. Daar komt bij dat Europa ambitieuze doelen heeft gesteld voor steden: in 2050 moeten alle steden in Europa energieneutraal zijn. Innovatieve oplossingen zijn nodig om de uitdagingen waarmee steden te maken hebben aan te pakken, zoals klimaatverandering, verstedelijking en sociale ongelijkheid.

Het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief Making City bevordert duurzame stedelijke ontwikkeling. Het project doet specifiek onderzoek naar de ontwikkeling van Positive Energy Districts (PED’s). In PED’s worden huizen en gebouwen zo duurzaam gemaakt dat ze meer energie produceren dan verbruiken. Dit zorgt ervoor dat andere, moeilijk te verduurzamen delen van de stad gebruik kunnen maken van deze overtollige energie. Hierdoor kan de stad als geheel net zoveel energie verbruiken als dat het opwekt. Groningen en Oulu zijn aangewezen als Lighthouse Cities waar als eerste ervaring wordt opgedaan met het creëren van PED’s. Zes andere Europese steden zijn aangewezen als Follower Cities om deze PED’s te repliceren. ENTRANCE draagt bij aan het project door onderzoek te doen naar methoden om de rol van burgers te versterken bij het tot stand komen van PED’s.

Het doel van het project is om een aanpak en methode te ontwikkelen voor PED’s die kunnen worden toegepast in verschillende Europese steden. Daarnaast wordt er een ‘stadsreceptenboek’ ontwikkeld met succesvolle oplossingen en best practices voor duurzame stedelijke ontwikkeling die in verschillende Europese steden zijn toegepast. Het doel van het stadsreceptenboek is om steden wereldwijd te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun specifieke uitdagingen.

Looptijd: december 2018 – november 2023

Totaalbudget van het project: €18.205.000

Budget ENTRANCE: €150.000

Locatie: Groningen en Oulu (FIN)

Partners: 34 partners 

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie + Kenniscentrum Noorderruimte

Gerelateerd projecten

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.