NATIONAAL KENNISPLATFORM WATERSTOF

Het investeringsprogramma stimuleert de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Nederland

Groene waterstof speelt een belangrijke rol in het verminderen van CO2-uitstoot en de overgang naar een duurzame en klimaatneutrale economie. Het investeringsprogramma GroenvermogenNL heeft als doel de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Nederland te stimuleren en te versnellen. Het programma ondersteunt en financiert initiatieven die zich richten op de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof. Het is voornamelijk gericht op groene waterstoftoepassingen in de industrie en mobiliteit.

Het Nationaal Kennisplatform Waterstof is onderdeel van het investeringsprogramma GroenvermogenNL en bevordert kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van waterstof. Het platform vergroot kennis over waterstof, stimuleert onderzoek en ontwikkeling van waterstof gerelateerde technologieën en bevordert de toepassing van waterstof in verschillende sectoren, zoals de energie-, transport- en industriesector. Het platform maakt het mogelijk om kennis en ervaring uit te wisselen tussen verschillende partners, zoals kennisinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel van het platform is om de transitie naar een duurzame waterstofeconomie te versnellen en Nederland te positioneren als internationaal koploper op dit gebied.

ENTRANCE is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van regionale stakeholders en de ontwikkeling van een prototype van het Nationaal Kennisplatform Waterstof. Met dit plan wordt in één jaar zowel het prototype van het Kennisplatform Waterstof als een organisatieplan voor het runnen ervan gerealiseerd. Het prototype wordt daarna gebruikt en doorontwikkeld. De beschikbare kennis in het platform is op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Looptijd: november 2022 – oktober 2023

Totaalbudget van het project: €600.000

Budget ENTRANCE: €175.000 

Locatie: Nederland

Partners: 6 partners

Domeinen: Technisch + Economisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.