NATIONAAL LECTORENPLATFORM URBAN ENERGY

Een nationale onderzoeksgroep die zich richt op toegepast onderzoek op het gebied van Urban Energy

Het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy (NL UE) is een nationale onderzoeksgroep die zich richt op toegepast onderzoek op het gebied van Urban Energy, met als doel het bereiken van netto-energieneutrale steden in 2050. Het platform werkt aan een gezamenlijke onderzoeksagenda en organiseert activiteiten zoals studentenwedstrijden en bijeenkomsten om kennis te delen.

Het platform heeft als doel fieldlabs voor Urban Energy te ontwikkelen in elke stad waar het vertegenwoordigd is, en om toegepast onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur te profileren en te positioneren. Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd waar de resultaten worden gepresenteerd en gedeeld met zowel nationale als internationale stakeholders. Het platform draagt bij aan de energietransitie in Nederland, de Regionale Energie Strategie (RES), de wijkgerichte aanpak en versterkt de kennispositie van hogescholen met directe impact op het praktijkgericht onderwijs en de beroepspraktijk.

Het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy (NL UE) zal zich de komende jaren richten op de ontwikkeling van een gezamenlijke onderzoeksagenda met afstemming binnen het platform en met anderen. Ook zal er kennis en (nationale) actuele informatie worden uitgewisseld tussen de lectoraten onderling, worden fieldlabs Urban Energy ontwikkeld in elke stad waar het platform vertegenwoordigd is en zal er een jaarlijkse conferentie worden georganiseerd met demonstratie van projecten. Verder zal er aandacht worden besteed aan het profileren en positioneren van toegepast onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur en zal er samengewerkt worden met LEVE, door profilering op de conferentie met impact van het hbo.

Looptijd: januari 2020 – oktober 2022

Totaalbudget van het project: €130.000

Budget ENTRANCE: €130.000

Locatie: Nederland

Partners: 10 partners

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Ruimtelijk + Politiek

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten