NATUURINCLUSIEF GEDRAG VAN BURGERS

De bevordering van natuurinclusief gedrag van burgers door belemmeringen in kaart te brengen en handvatten voor gedragsverandering te bieden

De energietransitie heeft een grote impact op de natuur en biodiversiteit. Bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, verandert de ecologie van landschappen. Mensen die zich inzetten voor de natuur, oftewel natuurinclusieve burgers, kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van biodiversiteit en het behouden van natuurwaarden bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzame energieprojecten.

Natuurinclusieve burgers zetten zich al op verschillende manieren in voor de natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aanleggen van geveltuinen, het tellen van diersoorten en het verzorgen van fruitbomen in de openbare ruimte. Deze groep mensen komt echter vaak belemmeringen tegen, zoals onduidelijk beleid, tegenwerkende burgers en financiële belemmeringen. Het tweejarige project wil natuurinclusief gedrag bevorderen door belemmeringen in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om ze te verminderen. Ook wordt onderzocht wat mensen motiveert om tot actie over te gaan om verandering op gang te brengen. Daarnaast is er aandacht voor mensen die nog niet natuurinclusief zijn en moeite hebben met gedragsverandering.

Het onderzoek van ENTRANCE richt zich op de drijfveren van natuurinclusieve burgers en heeft als doel om overheden en burgers concrete handvatten te bieden om biodiversiteitsdoelen te bereiken. Dit omvat handvatten voor actieve burgers om biodiversiteitsdoelen te bereiken, evenals voor overheden en actieve burgers om mensen die nog niet natuurinclusief zijn te bereiken.

Looptijd: maart 2022 – maart 2024

Totaalbudget van het project: €620.000

Budget ENTRANCE: €100.000

Locatie: Groningen, Leeuwarden, Dronten, Emmen en Assen

Partners: 11 partners 

Domeinen: Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten