NO-GIZMOS 

Het creëren van ruimte op het middenspanningsnet door het gebruik van thuisbatterijen en slimme software

Nederland zet volop in op hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie) om de doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen. Vaak is er echter onvoldoende capaciteit in het hogere elektriciteitsnetwerk om duurzame energieprojecten aan te sluiten. Een oplossing is om de capaciteit van de hoogspanningsnetten te verzwaren, maar dit duurt al snel 5 tot 10 jaar. Het is daarom noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan concepten, technologieën en systemen die de druk van duurzame elektriciteitsproductie op hogere netwerken op korte termijn kunnen verlichten.

Het project NO-GIZMOS (NetOptimalisatie voor Grootschalige Inpassing Zon- en Windstroom Middels Opslag en Software) is gericht op de ontwikkeling van een softwaresysteem dat het mogelijk maakt om de capaciteit en flexibiliteit op hogere netwerkniveaus te vergroten door opslag van energie bij particulieren en bedrijven te combineren met assets in het distributienet. Hierdoor kan er meer duurzame energie worden opgewekt zonder dat het netwerk verzwaard hoeft te worden. Het softwareplatform bevat gestandaardiseerde algoritmen en protocollen voor actieve netwerksturing en het aansturen van thuisbatterijen.

Het doel van het project is om voldoende effectieve netcapaciteit te creëren voor een geplande zonneweide in het dorp Ansen, waar momenteel al twee zonneweides zorgen voor netschaarste. Ook krijgen we een beter beeld bij de potentie van batterijen voor netproblematiek in het algemeen. De analyse levert een stappenplan op om de beschikbare netcapaciteit effectiever te benutten en schaarste te beperken. Het stappenplan dat wordt opgeleverd kan ook worden toegepast op andere locaties die zonne-of windparken willen bouwen met netschaarste.

Looptijd: april 2023 – maart 2026

Totaalbudget van het project: €2.608.000

Budget ENTRANCE: €545.000

Locatie: Ansen

Partners: 6 partners 

Domeinen: Technisch + Ruimtelijk

Betrokken lectoraten: Energietransitie, Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten