OUDESCHOOT – PARTICIPATIE AANPAK

Een participatie aanpak bij gespikkeld bezit

Om Nederland duurzamer te maken, heeft de overheid het Lokaal Energie Experimenten Fonds beschikbaar gesteld. Dit fonds ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan de energietransitie en het verminderen van CO2-uitstoot. Het gaat om projecten gericht op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, het opwekken van duurzame energie en het verminderen van energieverbruik.

Plaatselijk Belang Oudeschoot is een lokale dorpsvereniging. Zij hebben een participatie-project opgestart om een wijk in Oudeschoot aardgasvrij te maken. Het doel van het project is om draagvlak voor het project te meten, de technische voorkeuren van de stakeholders te meten en tot een gedragen participatieaanpak te komen voor de wijk.

Het project in Oudeschoot is een goed voorbeeld van hoe een participatie-aanpak kan worden ingezet om een complex probleem aan te pakken en alle betrokken partijen te betrekken bij het vinden van oplossingen.

Looptijd: september 2022 – december 2022

Totaalbudget van het project: €25.000

Budget ENTRANCE: €25.000

Locatie: Oudeschoot

Partners: geen partners

Domeinen: Technisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten