OWIC – Offshore Wind Innovation Centre

Een informatie-, trainings- en innovatiecentrum voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met opwekking van windenergie op zee

De offshore windindustrie is een belangrijke economische pijler van de Eemshaven en heeft de potentie om een van de belangrijkste werkgevers in het Noorden te worden. In dit gebied liggen veel kansen voor de realisatie van nieuwe windparken en andere groene energiebronnen, maar vooral op het gebied van Operations & Maintenance (O&M): het operationeel houden van de windparken en het aanzienlijk optimaliseren van het onderhoud. Om de onderhouds- en beheerprocessen efficiënter en effectiever te maken zijn innovatie, vernieuwing, expertise en clustering noodzakelijk.

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) is opgericht om initiatieven voor innovatie te bundelen en verstreken. Bedrijven werken hier samen met kennisinstellingen aan relevante en toepasbare oplossingen voor de offshore wind sector. Met dit unieke initiatief worden knelpunten op het gebied van technologie, logistiek, recycling en opleiding gesignaleerd en aangepakt. Het OWIC richt zich op vijf concrete thema’s: kabelonderhoud, bolting, remote operations, rotorbladen en aanvullende initiatieven zoals energieopwekking, -opslag en -balancering.

Onderwijsinstellingen in de regio werken samen om een doorgaande leerlijn aan te bieden op het gebied van windenergie met opleidingen, trainingen en cursussen op mbo-, hbo-, wo-niveau. Door het aantrekkelijker en relevanter maken van het onderwijsaanbod wordt de instroom van studenten bevordert. ENTRANCE specifiek draagt bij aan het OWIC door het onderwijsaanbod uit te bouwen en aan te passen (bijv. met een minor windenergie), het opleiden van deskundigen, het aanbieden van stage- en afstudeerplekken, het delen van kennis en het realiseren van testfaciliteiten. In ons toekomstbeeld is de Eemshaven het kloppend hart van de offshore windsector en fungeert de haven als magneet voor nieuwe projecten in offshore windenergie op de Noordzee boven de Wadden.

Looptijd: juli 2020 – juli 2023

Totaalbudget van het project: €2.615.000

Budget ENTRANCE: €190.000

Locatie: Groningen en Delfzijl

Partners: 19 partners

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Windenergie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten