PEP – PROGRAMMA ENERGIEPARTICIPATIE

Ondersteuning en evaluatie van burgerparticipatie bij lokale energie-initiatieven.

Burgerparticipatie is cruciaal voor de energietransitie, omdat het zorgt voor acceptatie en betrokkenheid bij duurzame energieprojecten. Lokale energie-initiatieven, ontwikkeld door burgers, bedrijven en lokale overheden, spelen hierbij een belangrijke rol. Deze initiatieven bevorderen de lokale productie en distributie van duurzame energie, verminderen de energievraag en bevorderen energiebesparing. Daarnaast vergroten deze initiatieven de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie en dragen ze bij aan veerkrachtige, duurzame en inclusieve gemeenschappen.

Het Programma Energieparticipatie (PEP) zet in op een bestendige en professionele lokale energiesector met meer participatie en meer innovatieve verduurzaming. Er wordt toegewerkt naar een energieneutrale provincie die wordt vormgegeven door Groningers zelf. Het programma biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van energieparticipatie projecten en neemt barrières weg. ENTRANCE draagt bij aan het programma door de ontwikkeling van de lokale energiesector over een periode van tien (2020 – 2030) progressiegericht te monitoren.

De ontwikkeling van het PEP in de provincie Groningen wordt op drie momenten onderzocht in vijf onderzoeken verdeeld over 10 jaar. Het doel van de tussentijdse metingen is om aandachtspunten en kansen te identificeren die het programma kunnen versterken. Ook wordt bij één van de twee metingen de betrokkenheid van Groningers en kennis over de lokale initiatieven gemeten. Op basis van de uitkomsten kan worden vastgesteld welke acties effectief zijn om meer burgers te betrekken bij de energietransitie. Het doel van de eindmeting is het evalueren van de lokale energiesector over een periode van tien jaar. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan om meer burgers actief te betrekken bij de overgang naar duurzame energie.

Looptijd: september 2022 – december 2030

Totaalbudget van het project: €90.000

Budget ENTRANCE: €90.000

Locatie: Groningen

Partners: 4 partners

Domeinen: Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten