PROEFTUIN ENERGIEBESPARING BIJ MINDER HOGE INKOMENS IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE

Het in kaart brengen van de verschillende partijen waarmee huishoudens met een minder hoog inkomen in contact staan en hun betrokkenheid bij de energietransitie

Het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society heeft als onderdeel van de proeftuin voor energiebesparing voor minder hoge inkomens van de gemeente Aa en Hunze een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting richtte zich op het in kaart brengen van de verschillende partijen waarmee huishoudens met een minder hoog inkomen in contact staan en hun betrokkenheid bij de energietransitie. Ook werd de behoefte aan ondersteuning van de doelgroep en de mogelijkheden daartoe onderzocht.

Het onderzoek beantwoordde vijf onderzoeksvragen, namelijk wie er onder de groep van minder hoge inkomens valt, hoe deze groep te bereiken is binnen de gemeente Aa en Hunze, welke partijen in contact staan met deze doelgroep, in hoeverre de groep al deelneemt aan de energietransitie en wat hen hierbij belemmert, en wat hen kan helpen om wel of zelfs meer deel te nemen aan de energietransitie.

Het onderzoek concludeert dat de groep van minder hoge inkomens nog niet voldoende betrokken is bij de energietransitie, maar dat er wel aanknopingspunten zijn om hiermee aan de slag te gaan. Op basis van de resultaten worden acht concrete aanbevelingen gedaan, waaronder het creëren van financiële mogelijkheden voor inwoners met minder hoge inkomens om verduurzaming mogelijk te maken, het leggen van contact met inwoners in hun eigen leefomgeving en het betrekken van bedrijven expliciet bij de gezamenlijke opgave. Daarnaast wordt geadviseerd om communicatie op specifieke doelgroepen te richten en inwoners concrete, actiegerichte informatie te geven over wat ze zelf kunnen doen en de mogelijkheden die de gemeente biedt.

Looptijd: juni 2021 – oktober 2022

Totaalbudget van het project: €10.000

Budget ENTRANCE: €10.000

Locatie: Gemeente Aa en Hunze

Partners: 2 partners 

Domeinen: Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten