REGIONALE LIAISON & ROADMAP HUMAN CAPITAL AGENDA

De ontwikkeling van een human capital agenda voor de groene waterstofketen voor de Nederlandse waterstoftransitie

Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de vermindering van CO2-uitstoot en de overgang naar een duurzame en klimaatneutrale economie. Het investeringsprogramma GroenvermogenNL heeft als doel om de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Nederland te stimuleren en versnellen. Het programma ondersteunt en financiert initiatieven die zich richten op de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof, en is voornamelijk gericht op groene waterstoftoepassingen in de industrie en mobiliteit.

In Noord-Nederland is ENTRANCE een belangrijke speler in de ontwikkeling van een regionale roadmap voor de human capital agenda (HCA) energietransitie, als onderdeel van het investeringsprogramma GroenvermogenNL. De roadmap richt zich op het ontwikkelen en delen van kennis en capaciteiten die nodig zijn voor de groene waterstofketen en de daarbij behorende arbeidsmarkt. Dit omvat bijvoorbeeld het (door)ontwikkelen van opleidingen en trainingen voor werknemers in de energiesector, het opzetten van Learning Communities, het onderhouden van fysieke en digitale kennisplatforms, maar ook de ontwikkeling van nieuwe banen en het creëren van mogelijkheden voor start-ups en innovatieve bedrijven.

ENTRANCE ontwikkelt de HCA met groene waterstof als belangrijke pijler samen met bedrijven en overheden. Ook wordt verbinding gemaakt met andere regio’s om elkaar te versterken. Het doel van de HCA is dat er voldoende mensen beschikbaar zijn met de juiste kennis en vaardigheden om de waterstoftransitie te realiseren. Bovendien zorgt de HCA ervoor dat nieuwe kennis uit innovatie sneller rendeert in bedrijven en sneller vertaald wordt naar onderzoek, onderwijs en opleidingen.

Looptijd: december 2022 – oktober 2023

Totaalbudget van het project: €200.000

Budget ENTRANCE: €155.000

Locatie: Noord-Nederland

Partners: 4 partners 

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten