REMO-LAB – RENEWABLE MOLECULES LABORATORY 

Onderzoek naar de productie van duurzame gassen en benutting van laagwaardige reststromen

Hernieuwbaar gassen en circulaire grondstoffen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het beheersen van de huidige grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het klimaat , de energietransitie, een circulaire economie, netcongestie en het verduurzamen van de chemie. Onderzoek naar het ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren van de productie van hernieuwbare gassen en circulaire grondstoffen draagt bij aan de realisatie van een CO2-neutrale economie, met mogelijk CO2-negatieve oplossingen.

Het REMO-lab doet onderzoek naar fermentatie, elektrolyse en de synergie tussen beide. REMO beoogt het rendement van groene waterstof- en groen gasproductie te verhogen, de uitstoot van ongewenste stoffen te verminderen en groene chemicaliën efficiënter te produceren, dit alles uit laagwaardige organische reststromen. De aanpak maakt de maatschappij minder afhankelijk van aardgas, helpt de transitie naar een waterstofeconomie en bevordert de noodzakelijke symbiose tussen de agrochemie en duurzame energie.

Het REMO-lab biedt de mogelijkheid aan bedrijven om processen te verbeteren en ideeën snel(ler) op te schalen en marktrijp te maken. De kennis en kunde die wordt opgedaan wordt zo snel mogelijk verwerkt in de relevante opleidingen voor de toekomstige professionals van het mbo, hbo en wo.

Looptijd: september 2022 – oktober 2024

Totaalbudget van het project: €1.257.000

Budget ENTRANCE: €1.257.000 

Locatie: Groningen

Partners: 8 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Ruimtelijk

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Life Science & Renewable + Duurzame gassen en brandstoffen + Bioconversie & Fermentatietechnologie (Kenniscentrum Biobased Economy)

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten