SHREC

De ontwikkeling van regionaal beleid ter bevordering van het gebruik en de productie van hernieuwbare energiebronnen.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het noodzakelijk om over te stappen op koolstofarme energie. Dit vereist een verschuiving in energieproductie- en consumptiepatronen, die kunnen worden bereikt door een combinatie van beleidsmaatregelen, investeringen en technologische vooruitgang. Zo kunnen overheden stimuleringsmaatregelen invoeren om hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en kunnen bedrijven investeren in hernieuwbare energieprojecten. Daarnaast kunnen technologische vooruitgangen, zoals verbeterde batterijopslag en slimme netwerksystemen, ook bijdragen aan de overgang naar koolstofarme energie.

Om deze overgang te versnellen, werkt ENTRANCE samen met acht Europese partners in het project SHREC (Shifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy) aan regionaal beleid voor het stimuleren van het gebruik en de productie van hernieuwbare energiebronnen. Het project heeft ambitieuze doelstellingen, namelijk het stimuleren van bedrijfsinvesteringen in duurzame en CO2-arme energiealternatieven, het vergroten van de betrokkenheid van energieconsumenten en het verhogen van de bewustwording bij huishoudens, bedrijven en publieke actoren over de mogelijkheden van hernieuwbare energie.

Het project heeft uitstekende resultaten geboekt, waaronder de organisatie van 56 interregionale leerevenementen en de analyse en verspreiding van 24 best practices. Daarnaast zijn er acht actieplannen opgesteld voor zeven EFRO-programma’s en één lokaal beleidsinstrument, waardoor de partners een aanzienlijke invloed hebben op nationale en regionale beleidsverbeteringen. Duidelijk is dat er nog veel meer actie nodig is om de overgang naar koolstofarme energie te versnellen

Looptijd: augustus 2019 – juli 2023

Totaalbudget van het project: €1.810.000

Budget ENTRANCE: €405.000 

Locatie: Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië, Zweden, Litouwen, Roemenië en Slowakije

Partners: 8 partners 

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Ruimtelijk + Politiek

Betrokken lectoraten: Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten