SURE – SUSTAINABLE CITIES AND REGIONS

Er wordt transdisciplinair gewerkt aan regionale experimenteergebieden om duurzame steden te creëren.

Steden hebben een grote invloed op klimaatverandering en zijn bovendien extra gevoelig voor de gevolgen ervan. Het is cruciaal dat we steden niet alleen zien als onderdeel van het probleem, maar ook als deel van de oplossing. Dit is met name belangrijk aangezien naar verwachting in 2050 zo’n 70% van de wereldbevolking in steden zal wonen. Er zijn al veel technische oplossingen beschikbaar om deze uitdaging aan te pakken, maar de complexiteit van sociale problemen vormt vaak een obstakel bij de uitvoering ervan. Een transdisciplinaire aanpak is noodzakelijk om dit te veranderen.

Het SPRONG-consortium SURE (SUstainable Cities and REgions) werkt samen met burgers aan energietransitie-vraagstukken in regionale experimenteergebieden. Hun doel is om slimme, duurzame en leefbare steden te creëren, waarbij burgers een belangrijke rol spelen in het ontwerpen en inrichten van hun omgeving. Om deze complexe taken aan te pakken, zijn de SURE-projecten transdisciplinair opgezet en houden ze rekening met stadsplanning, architectuur, engineering, computerwetenschappen, ecologie, geografie, sociologie en etnologie. Daarnaast is het belangrijk om een dialoog tot stand te brengen tussen wetenschap en verschillende stakeholders uit de praktijk, zoals onderzoek, overheid, administratie, particuliere sector, openbare instellingen en maatschappelijke organisaties.

In het kader van SURE worden lokale oplossingsstrategieën ontwikkeld voor duurzaam gebruik van hulpbronnen en verbeterde levenskwaliteit in stedelijke regio’s. Het consortium vormt een lerend, innoverend en onderzoekend netwerk. Lectoren van ENTRANCE dragen met hun kennis en expertise bij aan het netwerk en de projecten die worden uitgevoerd.

Looptijd: april 2021 – januari 2025

Totaalbudget van het project: €2.000.000

Budget ENTRANCE: €410.000

Locatie: Groningen en Utrecht

Partners: 21 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Communication, Behaviour & the Sustainable Society + Biobased Business Valorization (Kenniscentrum Biobased Economy)

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten