UNLOCK

Een groene waterstof­economie voor het mkb in Europa

Groene waterstof kan een grote rol spelen in de energietransitie. Het kan worden ingezet als groene grondstof of energiedrager in de industrie, in het energienet, in de gebouwde omgeving en in de transportsector. In Europa zijn er veel regio’s die zich richten op het ontwikkelen van lokale groene waterstofeconomieën, waar de hele waterstofketen integraal wordt ontwikkeld: de productie, de opslag, de distributie en de toepassingen op de markt.

Veel groene waterstofinitiatieven worden geleid door grote industrieën, terwijl de deelname van midden- en klein bedrijven (MKB) beperkt is. Het lijkt er zelfs op dat veel lokale MKB-bedrijven niet op de hoogte zijn van de kansen en uitdagingen die zich voordoen bij de ontwikkeling van lokale groene waterstofeconomieën. Het UNLOCK-project, opgezet en ontwikkeld door ENTRANCE, stelt regionale en lokale beleidsmakers in heel Europa in staat om de deelname van MKB aan lokale groene waterstofeconomieën te vergemakkelijken. Op die manier kan deze groep bedrijven optimaal gaan profiteren van de kansen die regionale waterstofeconomieën bieden.

Overheidsinstellingen en kennisinstellingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn van MKB-bedrijven over de mogelijkheden van en deelname aan lokale groene waterstofeconomieën. Door deel te nemen aan het project kunnen regionale en lokale overheden in verschillende Europese regio’s de ontwikkeling van lokale groene waterstofeconomieën bevorderen. Het doel van het project is om een waterstofsysteem te bouwen dat ook bijdraagt aan de duurzame groei, het concurrentievermogen en werkgelegenheid van MKB.

Looptijd: maart 2023 – mei 2027

Totaalbudget van het project: €1.966.647

Budget ENTRANCE: €305.000

Locatie: Nederland, Italië, Polen, Portugal, Spanje en Zweden

Partners: 9 partners 

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten