VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.

Vervuiling van zonnepanelen leidt tot verminderde energieopbrengst. Hoewel vervuiling van zonnepanelen in woestijngebieden een bekend probleem is, is er weinig bekend over de vervuiling in Nederland. Schattingen over het opbrengstverlies van vervuiling in Nederland lopen uiteen van nihil tot wel 10%. Hierdoor is het lastig om een effectieve schoonmaakstrategie te bepalen, want het reinigen van panelen kost geld en tijd. Wanneer kan het uit om deze kosten te maken? Dit project heeft tot doel deze kennisleegte op te vullen en een helder advies te geven over hoe zonnepanelen in Nederland het best schoongemaakt kunnen worden.

Het project meet de opbrengstvermindering door vervuiling bij bestaande zonneparken op het terrein van ENTRANCE en op Ameland. Er is daarbij specifiek gekeken naar de invloed van ganzenpoep op de energieopbrengst. Daarnaast is het effect van regelmatige schoonmaak op een aantal productiepanelen van ENTRANCE geanalyseerd. Op die manier is op systematische wijze het effect van vervuiling en van schoonmaakfrequenties op de energie-efficiëntie van zonnepanelen bepaald.

De resultaten van het pilotproject laten zien dat ganzen weinig invloed lijken te hebben op de opbrengst van het zonnepark op Ameland. Het zonnepanalen park bij ENTRANCE heeft weinig vervuiling laten zien. Er is echter wel een klein positief effect van de reiniging bij de zonnepalen van ENTRANCE geconstateerd. Deze uitkomsten helpen bij de ontwikkeling van een effectieve schoonmaakstrategie voor zonnepanelen in Nederland en dragen bij aan het verbeteren van de energie-efficiëntie van zonnepanelen in de toekomst.

Looptijd: januari 2021 – december 2021

Totaalbudget van het project: €50.000

Budget ENTRANCE: €40.000

Locatie: Ameland en Groningen

Partners: 4 partners

Domeinen: Technisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten