WATERSTOF WERKT

De ontwikkeling van een waterstofeconomie-kennissysteem met focus op onderwijs en toegepast

De provincie Groningen ontwikkelt zich als hét centrum van de waterstofeconomie. Waterstof als groene energiedrager is één van de fundamenten voor een duurzame toekomst. Miljarden investeringen worden ingezet en vanuit Europa is Noord-Nederland uitgeroepen tot de eerste waterstofregio. Dit creëert grote kansen voor Groningen: groei, innovatie en werkgelegenheid. Om deze nieuwe energie-economie te laten slagen is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde expertise in de regio van levensbelang.   

Het programma “Waterstof Werkt” realiseert een doorgaande leerlijn in de regio op het gebied van waterstof. Met opleidingen, trainingen en cursussen op mbo-, hbo-, wo- en post-initieel- (gevorderd professioneel) niveau. Onderwijsinstellingen in de regio werken samen aan een gecoördineerde aanpak. Alleen zo kunnen de doorgaande leerlijnen tot ontwikkeling komen en kan de synergie tussen de verschillende onderwijsniveaus worden bereikt.   

Samenwerking tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden is cruciaal voor het succes. Onderwijsactiviteiten worden beter, intensiever en zullen vooral al tijdens het leertraject wederzijds worden afgestemd op de marktbehoefte en de investeringsopgave van de bedrijven in de regio. Het doel van het project is om uit te groeien tot een Europees gezaghebbend kennissysteem op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek in waterstof.  ENTRANCE draagt bij aan het programma door het onderwijsaanbod uit te bouwen en aan te passen (bijv. met een minor waterstof en de invoering van waterstof-opdrachten in diverse opleidingen), het opleiden van deskundigen, het aanbieden van stage- en afstudeerplekken, het aanbieden van kennis in de vorm van een Learning Community en het organiseren van activiteiten.  

Looptijd: januari 2022 – december 2026 

Totaalbudget van het project: €7.200.000 

Budget ENTRANCE: €1.600.000 

Locatie: Provincie Groningen 

Partners: 14 partners 

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal  

Betrokken lectoraten: Energietransitie  

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten