WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

In Nederland wordt steeds meer stroom opgewekt met zon en wind. Die leveren stroom zolang de zon schijnt en de wind draait, maar dat aanbod komt niet altijd overeen met de vraag naar stroom. Huishoudens kunnen een bijdrage leveren aan het in balans houden van vraag en aanbod van stroom, bijvoorbeeld door het plaatsen van thuisbatterijen of het slim laden en later ook ontladen van een elektrische auto. Deze huishoudens verenigen zich steeds meer in energiecoöperaties om meer invloed te hebben op wat er lokaal gebeurt op het gebied van de energietransitie.

Energiecoöperaties kunnen samengevoegd worden in een coöperatieve aggregator. Een coöperatieve aggregator verzamelt namens de energiegemeenschappen de flexibiliteit bij de coöperaties in energievraag en aanbod. In het project Wattflex maken we een blauwdruk voor een nieuw type ‘hybride’ coöperatieve aggregator (BSP). Deze coöperatieve aggregator brengt de opbrengsten van de flexibiliteit terug bij de leden en de lokale gemeenschap. Hierdoor kunnen er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, bijvoorbeeld isolatieprogramma’s of deelvervoer.

In het project wordt bekende technologie geschikt gemaakt en met nieuw te ontwikkelen software gekoppeld aan batterijen. ENTRANCE is binnen het project verantwoordelijk voor het ontwikkelen en testen van BSP-algoritmes en het evalueren van de diensten op technische, economische en sociale aspecten.

Looptijd: januari 2022 – december 2023

Totaalbudget van het project: €1.500.000

Budget ENTRANCE: €350.000

Locatie: Heeten en Loenen 

Partners: 11 partners 

Domeinen: Technisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Communication, Behaviour & the Sustainable Society + Digitale Transformatie (Centre of Expertise Ondernemen)

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.