WHY CARE MORE

Twee technische innovaties om de omzetting van moeilijk te verwerken biomassa naar groen gas te maximaliseren.

Biomassa is organisch materiaal afkomstig van planten, bomen of dieren. Het is een belangrijke hernieuwbare grondstof op basis van fotosynthese. Het levert elektriciteit, warmte of transportbrandstoffen en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Betere omzetting van biomassa naar groen gas verhoogt de opbrengst van moeilijk te verwerken biomassa in een energetisch goed bruikbare vorm.  

Het project Why Care More (Waste, Hydrogen and Carbon Dioxide: improved Reactors and Micro- organisms for Renewable Energy applications) heeft als doel de omzetting van moeilijk te verwerken biomassa, zoals bermgras, naar groen gas te verbeteren. Het onderzoek richt zich op twee technische benaderingen: het ontwikkelen en testen van een reactor gebaseerd op de pens van de koe (Artificial Rumen Reactor of ARR) en op de opschaling van bioP2G technologie. Voor de ARR onderzoekt het project hoe consortia van micro-organismen uit de pens van de koe bermgras efficiënt omzetten naar vluchtige vetzuren en biogas in een nieuw ontworpen laboratorium-opstelling. Eerder is gevonden dat de opbrengst van biogas uit biomassa kan verdubbelen door het CO2 uit biogas met behulp van weer andere micro-organismen om te zetten in groen gas (BioP2G technologie). Deze BioP2G technologie wordt in dit project verder opgeschaald en robuust gemaakt. 

Het project levert inzicht in de do’s en don’s van innovatieve biologische groen gas opwek technologie. De grootste uitdagingen zijn omzettingssnelheid, robuustheid en opbrengst. Het project draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een goede infrastructuur voor onderzoek naar en onderwijs over de productie van groen gas uit biomassa. Het gaat bijdragen aan een efficiëntere benutting van moeilijk te verwerken biomassa, waardoor bijna twee keer meer groen gas kan worden geproduceerd uit dezelfde hoeveelheid biomassa.  

Looptijd: september 2019 – juni 2024  

Totaalbudget van het project: €1.480.000 

Budget ENTRANCE: €965.000 

Locatie: Groningen 

Partners: 8 partners  

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal  

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Life Science & Renewable Energy 

Gerelateerd projecten

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

UNLOCK

Een groene waterstof­economie voor het mkb in Europa

project

SYNERGYS

Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem

project

SAFESENSE 

De ontwikkeling van een veilige en betrouwbare detectiemethode voor waterstoflekkages.

project

REMO-LAB – RENEWABLE MOLECULES LABORATORY 

Onderzoek naar de productie van duurzame gassen en benutting van laagwaardige reststromen

project

RELEASE 

Onderzoek naar grootschalige energieopslag en het creëren van fundamentele wetenschappelijke inzichten voor deze opslag