WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

De energietransitie is een grote uitdaging en vereist de implementatie van lokale energiestrategieën. Dit vraagt om samenwerking tussen verschillende groepen om gezamenlijk beslissingen te nemen over de te nemen maatregelen. Bij een wijkgerichte aanpak is het belangrijk om de kenmerken van de verschillende groepen en de interactie tussen deze groepen in kaart te brengen, zodat de sociale factoren die een wijk of gebied typeren vertaald kunnen worden naar een passende wijkaanpak.

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de determinanten van succesvolle bewonersparticipatie op wijkniveau. Heterogene bewonersgroepen kunnen een uitdaging vormen voor voldoende bewonersparticipatie, bijvoorbeeld als er belangrijke verschillen zijn tussen huurders en kopers, verschillende leeftijdsgroepen, inkomensgroepen of etnische achtergronden. Deze groepen kunnen verschillende belangen hebben die het nemen van gezamenlijke en gelijktijdige beslissingen bemoeilijken. Door het identificeren van de determinanten, oftewel de sociale factoren die van invloed zijn op het ontstaan van succesvolle bewonersparticipatie, kan voor elke wijk worden bepaald wat de sterke en minder sterke punten zijn. Op basis hiervan kan een wijkaanpak ontwikkeld worden die aansluit bij de bewoners en de specifieke context van de wijk. In het project is een aantal aanbevelingen gedaan voor een effectieve wijkaanpak in Pekela en Assen.

Looptijd: maart 2021 – december 2021

Totaalbudget van het project: €27.500

Budget ENTRANCE: €27.500

Locatie: Pekela en Assen

Partners: geen partners

Domeinen: Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.