ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

Energiecoöperaties dragen op veel verschillende manieren bij aan de energietransitie. Door de lokale gemeenschap te betrekken bij duurzame energieprojecten en te zorgen voor lokale opwekking van duurzame energie, kan er gezamenlijk gewerkt worden aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van de lokale economie.

Zonnedorpen is een energiecoöperatie die opgericht is door en voor de bewoners van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk. Naast het opwekken van duurzame energie biedt de coöperatie ook advies aan dorpsgenoten over energiebesparing. Verder werkt Zonnedorpen samen met bedrijven om energie op te slaan en de vraag en het aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen. Tot slot is Zonnedorpen betrokken bij diverse duurzame energieprojecten, zoals wind-, biogas-, waterstof- en geothermische energie.

Het project Zonnedorpen dat wordt uitgevoerd door ENTRANCE is gericht op de ontwikkeling van een computermodel dat inzicht biedt in hoe de energiecoöperatie zonder aardgasgebruik energieneutraal kan worden tegen de laagst mogelijke jaarlijkse energiekosten. Het computermodel berekent de optimale samenstelling van energiebronnen en laat zien hoe de jaarlijkse energiekosten stijgen wanneer wordt afgeweken van deze optimale samenstelling.

Looptijd: mei 2022 – maart 2023

Totaalbudget van het project: €25.000

Budget ENTRANCE: €25.000 

Locatie: Groningen, Garsthuizen, Godlinze, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk

Partners: geen partners

Domeinen: Technisch + Economisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.