WE ENERGY GAME

De energietransitie is een ingewikkelde overgang die niet alleen betrekking heeft op technologische, economische en juridische veranderingen. Het is momenteel een van de grootste uitdagingen om mensen bij dit proces te betrekken en hen bewust te maken van de urgentie van het energie- en klimaatprobleem. Er zijn verschillende manieren om mensen te inspireren en bewust te maken van de energietransitie en een van de middelen hiervoor is de We-Energy Game. De projectleider van de We-Energy Game, Mathieu Przybyla, legt uit hoe dit spel werkt.

“De We-Energy Game is een serious game, een bordspel dat wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op energietransitie, duurzaamheid en veranderingen in de lokale omgeving”, aldus Mathieu. “Het belangrijkste doel van het spel is om mensen bewust te maken van de energietransitie en om na te denken over wat er in hun directe omgeving verandert en waarom dat noodzakelijk is.” In het spel werk je samen met een groep mensen om een bestaande stad, dorp of regio elektrisch neutraal te maken. Dit vereist het overwegen van verschillende factoren, zoals het opwekken van voldoende energie om het dorp te voorzien, terwijl mensen tevreden blijven met de oplossing. Het doel is om elke factor hetzelfde aantal punten te geven, waardoor je constructief samenwerkt om oplossingen te vinden die iedereen tevreden houden.

Het spel helpt bij het voorkomen van zwart-wit denken en bevordert interessante discussies, waardoor mensen een breder scala aan opties kunnen overwegen en tot interessante inzichten komen. Het richt zich specifiek op elektriciteit en de lokale omgeving, dus niet op grootschalige projecten zoals die op de Noordzee. Het spel wordt vooral gespeeld met gemeenteraden en bewoners. “De combinatie van deze twee partijen is interessant omdat je dan de meeste inhoud hebt”, legt Mathieu uit.” Zo’n spel is een manier om deze partijen dichter bij elkaar te brengen en het gesprek alle kanten op te laten gaan, waardoor iedereen zijn of haar mening kan delen.”

Een spel als de We-Energy Game heeft meerwaarde omdat het verschillende partijen bij elkaar brengt. In de energietransitie zijn er veel verschillende stakeholders met elk een eigen kijk op het verhaal. “Het mooie van het spel is dat het is ontstaan vanuit onderzoek, wat betekent dat je niet met fictieve data speelt. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende levenscyclusanalyses gemaakt voor alle verschillende energiebronnen in het spel. Natuurlijk is het wel een spel en werken ze met punten in plaats van euro’s of kilowatts.” Bij het onderzoek dat is uitgevoerd en de ontwikkeling van  het spel is ook een groot aantal studenten van de Hanzehogeschool Groningen betrokken.

Er zijn inmiddels meerdere spin-offs voortgekomen uit het spel. Hoewel de We-Energy Game zich richt op het bereiken van elektrische energieneutraliteit in een omgeving, zijn er ook andere veranderingen van belang. “De overgang naar duurzame warmte is een ander belangrijk aspect van de energietransitie,” zoals Mathieu uitlegt. “Daarom hebben we nu ook een spel genaamd de We Heat Game, aangezien warmte ongeveer de helft van ons energieverbruik vertegenwoordigt. Op de lange termijn hopen we met diverse spellen bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie. Met onze spellen stimuleren we discussies en creëren we bewustwording.”

Gerelateerd kennis