6 hogescholen als regionale liaisons aan de slag met call Groenvermogen

7 november 2022

6 hogescholen zetten met regionale partners via een call van Regieorgaan SIA de schouders onder de Human Capital Agenda (HCA) voor GroenvermogenNL. Dit opschalingsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij is gehonoreerd in het kader van het Nationaal Groeifonds.

Waterstof als trekkracht voor energietransitie

Vanuit de klimaatopgave moeten de op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie worden omgebouwd. GroenvermogenNL zet groene waterstof in als trekkracht voor die transitie. Met GroenvermogenNL kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen. GroenvermogenNL kent 4 instrumenten: R&D, pilots, opschaling en HCA. Want om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen en een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk.

Via de regeling worden bij hogescholen liaisons in de regio aangesteld. Zij starten met hun regionale opgave: een ambitieuze en integrale aanpak van human capital voor de energietransitie met bijzondere aandacht voor de waterstoftransitie. In de eerste fase gaan deze regionale liaisons de oprichting van learning communities in de regio’s faciliteren. Daarnaast zullen zij een roadmap opstellen voor de human capital agenda’s in de regio’s en richting geven aan het Nationale Kennisplatform Waterstof.

Kick-off event Energietransitie

Tijdens het kick-off event Human Capital Agenda Energietransitie op 9 december 2022 in Utrecht presenteerden de deelnemende hogescholen hun aanpak rond verschillende programma’s om te komen tot voldoende opgeleid personeel om de energietransitie mogelijk te maken. Tijdens dit event konden bezoekers ook kennis maken met de regionale liaisons die van start zijn gegaan.

Meer informatie

Human Capital Agenda Energietransitie