BARN TALK 6 DECEMBER | KERNENERGIE IN PERSPECTIEF

22 november 2023

Kernenergie kwam in 2017 niet prominent naar voren tijdens de verkiezingen, maar bij de verkiezingen van 2023 is dit aanzienlijk veranderd. In een tijd waarin onze afhankelijkheid van olie en gas hapert, prijzen stijgen en klimaatverandering doorzet, wordt één cruciale vraag onontkoombaar: is kernenergie de onvermijdelijke hoeksteen voor onze duurzame toekomst? Dit vraagstuk staat centraal in de komende Barn Talk, waarin we de complexiteit van kernenergie ontrafelen. De tafelgasten zijn vooraanstaande experts op het gebied van kernenergie.

Hoogleraar kernfysica en kernenergie: Nasser Kalantar-Nayestanaki

Prof. dr. Kalantar-Nayestanaki van de Rijksuniversiteit Groningen ontleedt de complexiteit van kerntechnologie en bespreekt de opties, kenmerken en ontwikkelingsstappen die nodig zijn voor een zinvolle integratie van kernenergie. Zijn duidelijke boodschap: zonder kerncentrales is het stoppen van de opwarming van de aarde een verre droom. “Het is vijf voor twaalf. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk.”

Lector economische vraagstukken binnen de energietransitie: Wytze van der Gaast

Wytze van der Gaast brengt een verhelderende blik op de economische kant van de zaak. Wat zijn de kosten versus opbrengsten van een kerncentrale in vergelijking met de dynamiek van hernieuwbare energie en opslag? Welke rol moet kernenergie spelen in de totale energiemix? Hoe zwaar weegt het lange termijn engagement en welke rol speelt de private sector, met mogelijke buitenlandse deelname?  

Meld je aan

De Barn Talk over kernenergie is op 6 december en start om 16:15 uur (inloop vanaf 16:00 uur). Ontmoet de experts, stel je vragen en draag bij aan dit cruciale gesprek over de toekomst van kernenergie.

De Barn Talk van 1 november is gratis bij te wonen. Aanmelden is nodig om een plek te reserveren in de Energy Barn (vol = vol). Na de Barn Talk is iedereen welkom bij de aansluitende netwerkborrel inclusief drankjes en hapjes. De Barn Talk van 1 november is in het Nederlands.

Tijd: 16:15 (inloop 16:00)

Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17

Livestream: Klik hier voor de livestream.

Chat: Klik hier voor de link naar de chat.

Barn Talk Kernenergie in perspectief - 6 december Energy Barn Groningen energietransitie