Blog Wim Elving: Duurzame Mobiliteit: De Toekomst is Nu

13 februari 2024

De klimaatverandering wacht op niemand. Het Parijsakkoord en de Sustainable Development Goals zijn geen onbekende termen meer; ze vormen de kern van een duurzame toekomst die door steeds meer organisaties wordt omarmd. Terwijl politieke partijen zich buigen over de energietransitie, blijft één cruciale factor vaak onbesproken: mobiliteit.

Mobiliteit is niet alleen een kwestie van verplaatsing; het is de spil van onze CO2-uitstoot, goed voor bijna een kwart van CO2-uitstoot, waarbij die van de lucht- en scheepvaart nog niet is meegeteld. Deze uitstoot verminderen vereist dat we stappen zetten naar een duurzamere bewegingsvrijheid – en snel, want de klok tikt.

De elektrische deelscooters en auto’s zijn pas het begin. Stedelijke bewegingen zoals de ’15-minutenstad’ winnen aan terrein, ondanks de weerstand tegen verandering. De transformatie van mobiliteit is echter niet beperkt tot de stadsgrenzen. Op het platteland is mobiliteit even cruciaal, waar het openbaar vervoer helaas terugloopt en vervoersarmoede op de loer ligt.

Wat is de oplossing? Investeren in openbaar vervoer is essentieel – niet alleen om onze CO2-uitstoot te beperken, maar ook om sociale isolatie te voorkomen. Het is tijd om te vragen waarom Nederland, een land dat bekend staat om zijn logistieke hubs zoals Schiphol, niet meer investeert in sneller en efficiënter openbaar vervoer.

De visie moet breder zijn. Openbaar vervoer moet niet alleen sneller, maar ook geïntegreerd met regeneratieve energiebronnen. Kunnen we het openbaar vervoer elektriciteitsnetwerk niet gebruiken om ons andere elektriciteitsnet te ontlasten? En waarom verplichten we niet dat elke nieuwe elektrische auto bi-directioneel kan laden?

Het antwoord ligt niet alleen in technologie, maar ook in mentaliteit. De markt alleen kan onze samenleving niet transformeren naar een duurzaam model. Een duurzame samenleving vereist moedige keuzes die verder gaan dan winst en verlies.

Laten we samen het voortouw nemen om een duurzame toekomst te realiseren. Voor onszelf, en voor de generaties die volgen.

Lees ook andere blogs en nieuwsartikelen op de website van ‘Energie in het OV’.