De ENTRANCE Award is uitgereikt!

4 juli 2022

Tijdens het New Energy Forum, hét event voor de energietransitie, is de ENTRANCE Award t.w.v. €100.000,- uitgereikt. De ENTRANCE Award is een aanmoedigingsprijs voor diegenen die de transitie vooruit helpen door innovatieve oplossingen te bedenken, uit te voeren of groot te maken. (English in article)

– English below –

De ENTRANCE Award voor baanbrekers in de energietransitie is uitgereikt!

De ENTRANCE Award is een prijs voor baanbrekers in de energietransitie. Personen, organisaties en bedrijven die belangrijke uitvindingen doen of innovaties realiseren en deze opschalen en implementeren komen in aanmerking voor de deze prijs. De ENTRANCE Award is een aanmoedigingsprijs voor diegenen die de transitie vooruit helpen door innovatieve oplossingen te bedenken, uit te voeren of groot te maken.

Tijdens het New Energy Forum, hét event voor de energietransitie, is deze award t.w.v. €100.000,- uitgereikt. Om de uiteindelijke winnaar te selecteren ging een intensief selectieproces vooraf. Er zijn veel nominaties binnengekomen, die zorgvuldig zijn beoordeeld door een deskundige jury op de mate van het bijdragen aan de energietransitie, mogelijkheden tot opschaling en die baat hebben bij ondersteuning.

De ENTRANCE Award winnaar 2022 – BioBTX

Het aantal nominaties is teruggebracht naar drie kanshebbers op de ENTRANCE Award. De genomineerden waren Coöperatie Goed, BioBTX en Archiview. Het was een moeilijke beslissing! Het waren drie uiteenlopende organisaties, met ieder een ander uitgangspunt gericht op het versnellen van de energietransitie. De uiteindelijke winnaar is BioBTX!

Het bedrijf ontwikkelt en onderzoekt de mogelijkheden van groene chemie, met de officiële Engelse term biobased chemistry. De chemiesector is aan het verduurzamen, door meer te recyclen en met meer groene grondstoffen biomassa te maken. BioBTX is opgericht met als doel; efficiënte en effectieve technologieën te ontwikkelen die de productie van biobased BTX (benzeen, tolueen en xyleen) en bio-olie stimuleren.

BioBTX was erg blij met de toekenning van de ENTRANCE Award: ‘Wij zijn de organisatie uiteraard dankbaar voor de erkenning van het potentieel van de BioBTX-technologie en zijn nog meer gemotiveerd om impact te creëren en ons steentje bij te dragen aan de maatschappij van de toekomst!’

Ook benieuwd naar de andere bedrijven? Bekijk de bedrijfsimpressies op de ENTRANCE Award website

The ENTRANCE Award for pioneers in the energy transition has been presented!

The ENTRANCE Award is a prize for pioneers in the energy transition. Individuals, organizations and companies who create important inventions or innovations, scale them up and implement them are eligible for this award. The ENTRANCE Award is an incentive prize for those who help to advance the transition by devising innovative solutions, implementing them or making them big.

During the New Energy Forum, the event for the energy transition, this award worth €100,000 was presented. An intensive selection process preceded the selection of the final winner. Many nominations were received, which were carefully assessed by an expert jury on the extent of contributing to the energy transition, possibilities of upscaling and which would benefit from support.

The ENTRANCE Award winner 2022

The number of nominations was narrowed down to three contenders for the ENTRANCE Award. The nominees were Cooperative Good, BioBTX and Archiview. It was a tough decision! They were three diverse organizations, each with a different premise focused on accelerating the energy transitionThe final winner is BioBTX!

The company develops and researches the possibilities of green chemistry, with the official term biobased chemistry. The chemistry sector is becoming more sustainable, by recycling more and making biomass with more green raw materials. BioBTX was founded with the aim; to develop efficient and effective technologies that stimulate the production of biobased BTX (benzene, toluene and xylene) and bio-oil.

BioBTX was very pleased to receive the ENTRANCE Award: ‘We are obviously grateful to the organization for recognizing the potential of the BioBTX technology and are even more motivated to create impact and contribute our part to the society of the future!’