ENTRANCE bekroond met titel ‘excellent’

20 maart 2024

Met trots kondigen wij aan dat ENTRANCE – Centre of Expertise Energy een excellente beoordeling heeft ontvangen van de onafhankelijke BKO-visitatiecommissie (Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek). Het eindoordeel ‘excellent’ wordt zelden gegeven aan een Centre of Expertise en is een bevestiging van de toonaangevende positie die ENTRANCE inneemt in de energieonderzoeksector.

Volgens de commissie is ENTRANCE een schoolvoorbeeld van een ambitieuze goed georganiseerde en succesvolle onderzoekseenheid. Een onderzoekseenheid die is aangesloten op de regionale beleidsagenda’s, bijdraagt aan de strategische doelen van de hogeschool, een krachtig netwerk om zich heen heeft verzameld én een goede kwaliteit van onderzoek realiseert.

Een Centre of Expertise wordt één keer in de vijf jaar beoordeeld op verschillende aspecten van het onderzoek, waaronder de strategie, organisatie, kwaliteit, impact en doorwerking van het onderzoek. De commissie evalueert of het onderzoek voldoet aan de geldende normen en standaarden binnen het vakgebied, en of het een bijdrage levert aan wetenschappelijke kennis, maatschappelijke relevantie en innovatie. Een excellente beoordeling getuigt van uitzonderlijke kwaliteit en effectiviteit van onderzoeksinspanningen, en de duidelijke impact ervan op de maatschappij en industrie.

Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken aan elk individu die heeft bijgedragen aan dit indrukwekkende resultaat. Samen vormen we een community die met toewijding, expertise en passie zorgt voor maatschappelijke veranderingen.

ENTRANCE mag zich de komende vijf jaar ‘excellent’ noemen. Op 14 maart werd de excellente beoordeling gevierd in de Energy Barn in Groningen.

We kijken er naar uit om ons, samen met onze community, in te blijven zetten voor innovatief onderzoek en het leveren van impact op regionaal en nationaal niveau.