Eretitel Jean Monnet-leerstoel duurzame economie van de EU voor Dr. Beata Kviatek

3 oktober 2022

Dr. Beata Kviatek is hoofddocent en onderzoeker bij de Hanzehogeschool International Business School ontvangt de eretitel Jean Monnet-leerstoel duurzame economie van de EU!

Dr. Beata Kviatek, hoofddocent en onderzoeker bij de International Business School en ENTRANCE – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen, krijgt de eretitel Jean Monnet-leerstoel duurzame economie van de EU en ontvangt een driejarige beurs om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Jean Monnet-actie van de Europese Unie. Het is de eerste keer dat de Jean Monnet-leerstoel door de hogeschool wordt bekleed.

De eretitel van de Jean Monnet-leerstoel wordt door de Europese Commissie voor drie jaar toegekend aan hoogleraren met een uitstekend profiel en expertise in studies over de Europese Unie, na een succesvolle projectaanvraag die door onafhankelijke deskundigen is beoordeeld als uitstekend wat betreft de relevantie, de kwaliteit en het effect van de voorgestelde acties. De beoordelaars van de aanvraag, ingediend door Dr. Beata Kviatek, onderstreepten het nationale en internationale profiel van de kandidaat en de gevestigde onderzoeks- en onderwijsprestaties op het gebied van duurzame Europese economie, EU-beleidsvorming, sociale transformatie en duurzaamheid, waaruit blijkt dat zij veel ervaring heeft met onderzoek naar EU-onderwerpen.

Bekijk het volledige artikel op de Hanze site!