Fossiel denken of groen doen?

1 november 2021

Blog door Wim Elving, lector Duurzaamheidscommunicatie

Een strategische groene langetermijnvisie is noodzakelijk om een goede ondernemer te zijn en bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering: Wim Elving gaat er op in in deze blog. “Als je nu nog steeds niet investeert in energiebesparing en duurzaamheid dan ben je heel fossiel bezig en ben je je eigen graf aan het graven”.

Ik had het genoegen met een groep technische professionals in het kader van een Hanzepro onderwijsactiviteit een middag te discussiëren over de sociale kant van de energietransitie, tezamen met mijn collega Carina Wiekens. Dezelfde groep professionals moest voor een organisatie naar keuze, dat mocht de eigen organisatie zijn of een andere, een roadmap naar een klimaat neutrale organisatie ontwikkelen en presenteren.

Bedrijven met een visie zijn niet alleen aantrekkelijker als werkgever, ze presteren financieel beter en hebben een buffer (reservoir of goodwill) als het eens fout gaat.

Het werden zeer boeiende presentaties met uiteenlopende cases waarbij een aantal zaken opvielen. Ten eerste dat het echt uitmaakt of de leiding van het bedrijf een visie heeft, groene genen heeft of nog in het conservatieve denken van aandeelhouderswaarde en return of investment zit. Een bedrijf met groene genen denkt na over het hele proces, inclusief de milieuschade die vervoer van grondstoffen met zich meebrengen. Het moet mooi zijn om bij zulke bedrijven te werken, dat zeggen we toch altijd en dat blijkt ook uit ons eigen onderzoek: bedrijven met een visie, die medewerkers de ruimte wil geven om te experimenteren doen het vele keren beter dan de bedrijven met een te nauwe blik op aandeelhouderswaarde en return on investment. Bedrijven met een visie zijn niet alleen aantrekkelijker als werkgever, ze presteren financieel beter en hebben een buffer (reservoir of goodwill) als het eens fout gaat.

Langetermijnvisie
We krijgen dan vaak te horen dat we niet zo naïef moeten zijn, want alleen investeringen die rendement opleveren op de korte termijn zijn interessant, niet die investeringen voor de lange termijn! Oftewel bedrijven geven aan alleen geïnteresseerd te zijn in de komende 2 a 3 jaar, wat er daarna gebeurt…. Dat verbaast me. Je hebt toch een strategische, langetermijnvisie als bedrijf? Als je nu nog steeds niet investeert in energiebesparing en duurzaamheid dan ben je heel fossiel bezig en ben je je eigen graf aan het graven. Niet alleen ga je straks steeds meer betalen, bijvoorbeeld vanwege een CO2-heffing of vanwege hogere gas- en elektriciteitsprijzen, maar wil straks ook niet meer bij je werken, men wil geen producten meer bij je afnemen, want je bent nog steeds vervuilend bezig en met name overheidsinstellingen willen dan niet meer met jou geassocieerd worden. Vergunningen zullen steeds lastiger worden gegeven, want je bent te vervuilend/niet duurzaam genoeg bezig.

‘Ach wat maakt dat uit, wij leveren toch niet aan de consument en opereren alleen maar b2b?’ Ook daarin zal steeds vaker een grens komen wat andere organisaties nog wel of niet van jou accepteren en de acceptatie voor vervuilend en fossiel zal steeds moeilijker worden, terwijl vernieuwend en duurzaam steeds belangrijker gaat worden.

Kleine moeite, groot plezier
Een paar voorbeelden. Bij een grote fabriekshal staan de deuren de hele dag open, terwijl er veel gestookt moet worden om de hal te verwarmen. Met een simpele handeling (de deuren vaker sluiten) of door het investeren in een luchtsluis of luchtgordijn kan heel veel gas worden bespaard en dus heel veel CO2. Een argument dat het toch niet uitmaakt, want we hebben net een heel goed gascontract voor 3 jaar afgesloten is wel heel erg krom en geeft geen goed voorbeeld. Je zal maar klant zijn van deze organisatie.

De grootverbruikers van gas en elektriciteit krijgen ook een groothandelskorting waardoor zij ongeveer 1/10 voor gas en elektriciteit betalen in vergelijking met een gewone consument.

Een andere organisatie doet alleen iets aan energiebesparing omdat het als 1 van de 200 grootste afnemers van Gronings gas door toenmalig minister Wiebes verzocht is om te zoeken naar alternatieven. Het gebruik van Gronings gas in 2022 wordt voor deze 200 grootverbruikers uitgefaseerd. Dus deze grootverbruiker had tot die tijd (2018) niet nagedacht over klimaat en duurzaamheid en had niet nagedacht over energiebesparingen! Alsof er geen aardbevingen waren in Groningen en alsof er al niet 24 klimaatconferenties voor 2018 zijn geweest.

Goede voorbeeld
We horen ondernemers vaak klagen over de vele wetten en regels die er door overheden worden opgelegd, maar als ik deze voorbeelden hoor dan is het terecht dat we deze regels hebben en zouden we niet alleen voor kantoorgebouwen een verplicht energielabel moeten eisen, maar ook voor andere gebouwen. Let wel, de grootverbruikers van gas en elektriciteit krijgen ook een groothandelskorting waardoor zij ongeveer 1/10 voor gas en elektriciteit betalen in vergelijking met een gewone consument.

Alleen gezamenlijk krijgen we de klimaatcrisis onder controle, alleen gezamenlijk kunnen we klimaatverandering tegengaan. Het bedrijfsleven zal een substantiële bijdrage moeten leveren en zeker grootverbruikers. Argumenten dat de dakconstructie van een fabriekshal of ander gebouw niet geschikt is voor zonnepanelen zijn niet meer acceptabel; jouw buurman of concurrent is wel bezig met het verduurzamen, dan kun en moet jij dat ook doen. Ik roep hen op om het goede voorbeeld te geven.

Door: Wim Elving, lector Duurzaamheidscommunicatie

November 2021