Rabobank en ENTRANCE verstevigen samenwerking om energietransitie te versnellen

31 mei 2024

Groningen – 31 mei 2024

Rabobank en ENTRANCE – Centre of Expertise Energy van de Hanze hebben officieel een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel concrete bijdragen te leveren aan het versnellen en zichtbaar maken van de energietransitie. Door gezamenlijk initiatieven en innovatieprojecten te ontwikkelen, leren beide partijen van elkaar en van de innovaties waaraan wordt gewerkt.

Deze samenwerking verbetert niet alleen de kennispositie en innovatiekracht van beide organisaties, maar geeft ook richting aan gezamenlijke projecten. Het stimuleert regionaal ondernemerschap op het gebied van energie- en grondstoftransitie, betrekt jonge mensen bij deze processen en draagt zo bij aan de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie en grondstoffenbeheer.

Ondernemerschap stimuleren
Concreet draagt Rabobank bij aan de aanmoedigingsprijzen van de ENTRANCE Award. Deze prijzen zijn bedoeld om ondernemers aan te moedigen die met lef en innovatie de energietransitie versnellen. Eric Lücke, directeur bij de Rabobank: “De klimaatdoelstellingen en de noodzakelijke energietransitie in Nederland zijn een enorme klus om te klaren. Laten we trots zijn als een energiegevende regio voor alle Nederlanders. Alleen door samen te werken met verschillende partners en pioniers kansen te geven, zijn de ambitieuze doelstellingen haalbaar.”

Met jong talent maatschappelijke impact maken
Marcel Koenis, directeur Strategie en Innovatie bij ENTRANCE, voegt daaraan toe: “Onze samenwerking met Rabobank stelt ons in staat om een breder scala aan innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Door het ondersteunen van ondernemerschap en het stimuleren van jonge talenten kunnen we een duurzame toekomst creëren. We zijn vastberaden om samen met Rabobank de energietransitie te versnellen en maatschappelijke impact te maken.”