Het boosten van Europese waterstofeconomieën met het H2CoVE-project

19 maart 2024

In het H2COVE-project slaan 27 Europese partners hun handen ineen om de Europese arbeidsmarkt te voorzien van vaardigheden die belangrijk zijn voor industrieën in de opkomende waardeketens voor een waterstofeconomie.

Dit wordt gedaan door trainingen te ontwikkelen en netwerken op te zetten, met als doel om overal in Europa mensen klaar te stomen met deze vaardigheden. Een rapport uit maart 2023 laat zien dat er veel geld en langetermijnplanning nodig is op alle niveaus – lokaal, nationaal en Europees – om aan de vraag naar waterstof te voldoen. H2CoVE gaat helpen bij nationale en Europese plannen door ervoor te zorgen dat mensen in Europa worden opgeleid in waterstofvaardigheden. Een belangrijke wens is om te voorkomen dat bepaalde gebieden achterblijven. Daarom wordt er binnen het project eerst gekeken naar welke vaardigheden nodig zijn in de verschillende regio’s en daarna wordt er voor gezorgd dat die vaardigheden daar ook geleerd zullen worden. Verder gaat het project ervoor zorgen dat kennis gedeeld wordt tussen verschillende gebieden en dat er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd op Europees niveau.

Het project kent een looptijd van 4 jaar en is gestart op 29 februari 2024.