Het Off-grid Avontuur: Holistische Transformatie naar Duurzame Woningen – Lauren Korte

29 mei 2024

In een tijd waarin duurzaamheid en energietransitie centraal staan, vormen bestaande panden een unieke uitdaging. Hoe kunnen we deze gebouwen transformeren naar duurzame, off-grid woningen zonder afbreuk te doen aan hun technische en culturele waarde? Dit vraagstuk staat centraal in een recent onderzoek, waarbij de transformatie van een boerderij naar een off-grid woning als casestudy wordt gebruikt.

Het_Off-grid_avontuur_Lauren_Korte_afb1

De familie S, eigenaar van de boerderij, staat centraal in dit onderzoek. Hun doel is een passende en haalbare oplossing te vinden voor de verduurzaming van hun pand, waarbij rekening wordt gehouden met technische, sociale, economische en ecologische aspecten. Maar hoe pak je zoiets aan?

De sleutel ligt in een holistische benadering, waarbij menselijke behoeften integraal worden behandeld en de onderlinge verhoudingen tussen verschillende aspecten worden erkend. Dit wordt bereikt door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews, enquêtes, deskresearch en variantenstudies.

Het_Off-grid_avontuur_Lauren_Korte_afbl2

Een essentieel hulpmiddel in dit proces is de 6-P methode, die menselijke behoeften onderverdeelt in zes componenten, voor het opstellen van het programma van eisen. Door deze methode toe te passen, konden niet alleen technische specificaties worden overwogen, maar ook bredere aspecten zoals levenskwaliteit en haalbaarheid. Het resultaat was een diepgaand begrip van de behoeften van de familie S, uitgewerkt in een programma van eisen.

De vertaling van het programma van eisen naar een ontwerp vormde de volgende stap. Door de menselijke behoeften te prioriteren volgens de verschillende componenten van de 6-P methode, ontstond een ontwerp dat niet alleen technisch haalbaar is, maar ook tegemoetkomt aan de specifieke wensen en ambities van de familie S.

De bevindingen van dit onderzoek benadrukken het belang van geïntegreerde benaderingen zoals de 6-P methode bij het ontwikkelen van duurzame transformatieoplossingen voor bestaande panden. Het gaat niet alleen om het vervullen van ruimtelijke specificaties, maar ook om het creëren van leefbare, toekomstbestendige plekken die recht doen aan het verleden en klaar zijn voor de toekomst.

De transformatie van bestaande panden naar duurzame, off-grid woningen is een uitdagende taak, maar met de juiste benadering en methodologie kunnen we een balans vinden tussen verleden, heden en toekomst, terwijl we ook tegemoetkomen aan de diverse behoeften van de mens. De familie S en hun boerderij zijn een inspirerend voorbeeld van hoe dit kan worden bereikt, en hun verhaal zal hopelijk anderen inspireren om soortgelijke stappen te zetten naar een duurzamere toekomst.

Het_Off-grid_avontuur_Lauren_Korte_afb1