Hydrohub MegaWatt Test Center: alle apparatuur is klaar voor de volgende stap!

16 december 2022

Sinds 2017 richt het Hydrohub Innovation Program zich op het ontwikkelen van kennis en technologie voor de productie van groene waterstof op grote schaal. Een van de projecten is het Hydrohub MegaWatt Test Center. Dit open innovatie testcentrum in de energieproeftuin van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy in Groningen biedt een broodnodige faciliteit voor technologieontwikkeling. Onlangs vond een belangrijke stap plaats in de opbouw naar een volledig operationeel testcentrum: de plaatsing van de Alkaline Electolyser.

Waterstof uit hernieuwbare energiebronnen speelt een sleutelrol in de energietransitie doordat het de CO2-uitstoot van industriële activiteiten vermindert. Waterstof levert een bijdrage als duurzame grondstof voor de industrie en als energiedrager. Het Hydrohub Innovation Program van het ISPT is gericht op de ontwikkeling van grootschalige, op elektrolyse gebaseerde productie van duurzame en goedkope waterstof. Een onderdeel van dit programma is het Hydrohub MegaWatt Test Center project voor experimenten met kleinschalige industriële Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyser en Alkaline Electrolyser (AE) eenheden van 250 kW elk.

Het onderzoeksproject wordt geleid door ISPT, waarbij TNO verantwoordelijk is voor de PEM elektrolyser, ISPT voor het Alkaline systeem en de Hanzehogeschool voor de infrastructuur, nutsvoorzieningen en exploitatie. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met partners Shell, HyCC, Yara, Gasunie, PlugPower, Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen en Yokogawa.


Testen en optimaliseren in een open innovatiecentrum
De bouw van het experimentele Hydrohub MegaWatt Test Center is in april 2021 gestart bij ENTRANCE van de Hanzehogeschool in Groningen. Het doel van het project is een reeks experimenten uit te voeren om de basiswerking te testen, het werkingsvenster te identificeren en de beperkingen in stresstests te onderzoeken om inzicht te krijgen in het optimale werkingsvenster en de beperkingen van de apparatuur. Een ander doel is het ontwikkelen van een open-innovatie ecosysteem waarin het testcentrum verdere geavanceerde technologieontwikkeling voor elektrolyse ondersteunt.

De tijd is beperkt en versnelling van technologische innovaties is nodig om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. We willen efficiëntere en circulaire elektrolyzers sneller op de markt brengen door deze in de realiteit en op grote schaal te testen. Het Hydrohub MegaWatt Testcentrum faciliteert deze cruciale stap.
– Lennart van der Burg – Clusterleider duurzame waterstof TNO

Belangrijke stap naar een volledig operationeel testcentrum
Dit jaar (2022) is het utility systeem bij ENTRANCE aangelegd en gereed gemaakt voor de komst van de PEM en Alkaline (AWE) unit. In november 2022 was het dan eindelijk zover: na de PEM-unit arriveerde ook de Alkaline-unit in Groningen en nu zijn beide elektrolyzers geïnstalleerd. Alle apparatuur staat op zijn plaats, dus het is tijd om het testcentrum klaar te maken voor onderzoek en de learnings te delen. Zodra de ingebruikname klaar is, kunnen bedrijven praktijktesten op schaal uitvoeren in echte elektrolyzers.

We zijn trots op onze partners dat we dit Hydrohub MegaWatt Testcentrum samen realiseren
– Carol Xiao, directeur bedrijfsontwikkeling