Innovatieve onderzoeksfaciliteit (REMO-lab) in de energieproeftuin van ENTRANCE officieel geopend

26 juni 2024

20 JUNI 2024
Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Hanze Groningen en GasTerra op 22 februari 2023, is op de energieproeftuin ENTRANCE vrijwel direct begonnen met de bouw van de installaties. Vandaag, tijdens het New Energy Forum, is het REMO-lab officieel geopend en kunnen de onderzoeken van start gaan.

Het REMO-lab, dat staat voor Renewable Molecules, biedt mogelijkheden voor onderzoek op drie terreinen: de omzetting van verschillende biomassa-reststromen naar biogas door fermentatie; de omzetting van diverse waterige stromen naar groene waterstof door elektrolyse; en de koppeling danwel integratie van deze twee technologieën. Hierbij kan de reststroom van fermentatie, zoals digestaat, dienen als input voor elektrolyse, terwijl de geproduceerde groene waterstof de biogasproductie uit fermentatie kan verhogen.

Om deze onderzoeken te faciliteren is een modern laboratorium ingericht met diverse geautomatiseerde meet- en regelfaciliteiten. Uiteraard is er veel aandacht besteed aan de veiligheid van de installaties, die voldoen aan de modernste eisen.

De eerste onderzoeksvoorstellen voor het REMO-lab zijn inmiddels uitgewerkt en de projecten starten binnenkort. De onderzoekers van Hanze staan te trappelen om deze moderne onderzoeksfaciliteit in gebruik te nemen. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met ENTRANCE om de meerwaarde van het REMO-lab te ontdekken en samen met Hanze-studenten en -medewerkers eigen onderzoek te doen.