Interreg Europe Programma financiert nieuw ENTRANCE-project over waterstofeconomie

19 december 2022

Op 14 december is bekend gemaakt dat de door de Hanzehogeschool Groningen geleide projectaanvraag voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie “Unlocking Green Hydrogen Economy for SMEs in European Regions (UNLOCK)” financiering heeft gekregen van Interreg Europe – een interregionaal samenwerkingsprogramma, medegefinancierd door de Europese Unie.

Projectleider Dr. Beata Kviatek, die ook de Jean Monnet-leerstoel voor duurzame economie in de EU bekleedt, vertelt dat het project regionale en lokale beleidsmakers in heel Europa in staat wil stellen om de deelname van SMEs aan lokale groene waterstofeconomieën te vergemakkelijken. Op die manier worden de kansen van een regionale waterstofeconomieën voor SMEs optimaal benut. Door deel te nemen aan het project kunnen regionale en lokale overheden in verschillende regio’s van Europa de ontwikkeling van een lokale groene waterstofeconomie bevorderen. Daarnaast draagt het project bij aan de duurzame groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid van SMEs in de respectieve regio’s.

Het opgerichte consortium vertegenwoordigt verschillende Europese regio’s die dezelfde regionale ontwikkelingsvraagstukken hebben rondom groene waterstofeconomieën en SMEs. Het grote internationale consortium bestaat uit verantwoordelijke beleidsinstanties, universiteiten en andere relevante belanghebbenden uit Europese regio’s die lokale groene H2-economieën ontwikkelen. De Hanzehogeschool Groningen leidt het project in een strategische samenwerking met de provincie Fryslân (Nederland), de regio Puglia (Italië), de regio Podkarpackie (Polen), het Italiaanse National Energy Technological Cluster (Italië), Intergemeentelijke Gemeenschap van Médio Tejo (Portugal), Eilandraad van Mallorca (Spanje), Regio Västerbotten (Zweden), de gemeente Ånge (Zweden) en twee geassocieerde partners – Centro Regional Coordination and Development Commission (Portugal) en Regio Västernorrland (Zweden). Vele andere overheidsinstanties, bedrijfsorganisaties, academische en onderzoeksinstellingen en adviesbureaus worden ook als belanghebbenden bij het project betrokken. Dit belangrijke Europese project, met een totaal budget van meer dan 2.000.000 euro, gaat begin 2023 van start en zal vier jaar duren.