Klimaatproeftuin: samen voor klimaatadaptatie

2 december 2022

Piet Zijlstra, oprichter van Polyciviel, houdt zich veelal bezig met productontwikkeling, advies en projectmanagement rondom civiele techniek. Vier jaar geleden werd hij door BuildinG gevraagd om te helpen bij een innovatief project: het verbeteren van de infrastructuur rondom hun gebouw. Zo is Klimaatproeftuin geboren met als doel innovatieve plannen te testen en meten, maar ook om meer bewustzijn rondom klimaatadaptatie te creëren. Zoals Piet zelf nu zegt: ”Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby.”

Voor jong en oud

Het laten zien en uitdragen van innovaties is volgens Piet erg belangrijk. Bedrijven die baat hebben bij innovatie kunnen met hun ideeën of producten naar de Klimaatproeftuin komen. Er worden onafhankelijke onderzoeken gedaan en verschillende testen uitgevoerd op het gebied van innovatieve ideeën rondom klimaatadaptatie. ”Zo weet men zeker dat het niet om gebakken lucht gaat, maar dat er ook echt dingen gebeuren” vertelt Piet. Naast het testen van de werking van het product, wordt er ook bewustzijn gecreëerd. Dit moet ervoor zorgen dat het balletje van klimaatadaptatie steeds sneller gaat rollen.

Naast onderzoeken en testen, biedt de Klimaatproeftuin een kans voor bedrijven om samen te werken met studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Studenten van elke school zijn welkom om hier hun steentje bij te dragen. Een groot aantal stagiaires en afstudeerders hebben al geholpen bij de nu 23 lopende innovatieprojecten van de Klimaatproeftuin. Voor innovatie is jonge denkkracht dan ook hard nodig. De Klimaatproeftuin biedt de ruimte en mogelijkheden die daarvoor nodig zijn.

Bewustzijn creëren

”Ook is het belangrijk om opinie te winnen” vertelde Piet. Een van de speerpunten van de Klimaatproeftuin is het creëren van bewustzijn onder bedrijven, studenten en overheid. Dit wordt onder andere gedaan door rondleidingen te geven. Bij deze rondleidingen ziet Piet vaak het kwartje vallen: ”De deelnemers zien dat het echt werkt, dat het niet alleen maar mooie plannen zijn. Er gebeuren echt dingen.”

Verschillende innovatieve projecten zijn al gerealiseerd. Een voorbeeld is de stormharvester, met sensortechnolgie wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt wanneer het water het hardst nodig is. Ook is er een multifunctionele groeiplaats voor bomen ontwikkeld. Deze plaatst heeft een passief irrigatie- en circulair watermanagementsysteem waardoor de boom altijd beschikt over voldoende water. Bomen kunnen hierdoor overal geplaatst worden, wat bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad.

Klimaatadaptatie

De Klimaatproeftuin levert op deze manier een bijdrage aan de versnelling van klimaatadaptatie. Noodzakelijk, want we krijgen steeds vaker last van extreme weersomstandigheden door het veranderende klimaat. Er is geen tijd meer om te wachten, we moeten nu doén, vooruitschuiven naar 2030 is geen optie meer. De gehele samenleving zal zijn steentje moeten bijdragen, en door de ontwikkelingen in de klimaatproeftuin komen we steeds een stapje dichterbij.