Laat je meenemen door de wind en maak gebruik van de OWIC-voucherregeling!

2 december 2022

De vraag naar groene energie neemt toe, zo ook de behoefte naar windenergie. Ontwikkelingen, innovaties en toepassingen spelen een grote rol in de toekomst van windenergie. OWIC biedt vooruitstrevende MKB-bedrijven een aantrekkelijke voucherregeling om innovaties te stimuleren!

Offshore Wind Innovation Centre (OWIC)

OWIC in de Eemshaven is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met opwekking van windenergie op zee (offshore wind). De rol van offshore wind wordt niet alleen groter en belangrijker in de Nederlandse energiemix, ook economisch wordt haar rol steeds belangrijker. OWIC is hét loket voor informatie en een relevant netwerk binnen offshore wind!

De voucherregeling

De voucherregeling is voor alle winderenergie gerelateerde MKB-bedrijven. Denk aan, kabels, bolting, onderhoud, rotorbladen en energie. Het doel is om het MKB actief te betrekken en de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren.

OWIC biedt twee verschillende voucherregelingen aan:

  1. Ideefase voucher: Aan de hand van deskresearch wordt informatie gegenereerd die handvatten biedt om ideeën verder uit te werken om zo de potentie te benutten. Het maximumbedrag van deze voucher bedraagt €5.000,-.
  2. Toetsing fase voucher: Hoe haalbaar is een idee? Hier wordt antwoord gegeven op de vraag of de toepassing van producten, processen en diensten te realiseren zijn. Het maximumbedrag van deze voucher bedraagt €15.000,-.

De OWIC-voucherregeling wordt afgesloten met een heldere rapportage opgesteld door de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Rijksuniversiteit Groningen of Noorderpoort.

Inspirerende successen

In april 2022 is de OWIC-voucher uitgereikt aan teQ Services in Hoogeveen. teQ Services is gespecialiseerd in onderhoud, service en revisie van ‘rotating equipment’. Er was een vraagstuk ontstaan bij een trendverschuiving in boutverbindingen. OWIC faciliteert samen met haar partners een bolting-onderzoek, die zal worden uitgevoerd door een afstudeerstudent van de Hanzehogeschool Groningen. Zo is een samenwerking ontstaan die aan de hand van een adviesrapport de voor- en nadelen in kaart brengt van de laatste ontwikkelingen, waarbij heldere keuzes gemaakt kunnen worden in de vervolgstappen.

Klinkt dit als iets voor jou? Meer informatie over de voucherregeling vind je hier.

Aanmelden voor de voucherregeling kan via info@owic-eemshaven.nl