Landelijke kick off Systeemintegratie!

29 januari 2024

Vandaag markeert een belangrijk moment in de wereld van systeemintegratie met de landelijke kick-off van de Learning Communities Systeemintegratie. Het project, dat tot doel heeft de kennis en expertise op het gebied van systeemintegratie te vergroten en te delen, brengt verschillende stakeholders samen in een dynamische omgeving van leren, werken en innoveren.

Het project omvat drie essentiële activiteiten die in samenwerking met partners in diverse regio’s worden uitgevoerd:

  1. Het ontwikkelen en opbouwen van een netwerk van learning communities in systeemintegratie.
  2. Het ontwikkelen van gezamenlijke leerpaden voor systeemintegratie.
  3. Het creëren van een systeem voor kennisdeling om de opbrengsten van de learning communities te verspreiden.

De kick-off dient als startpunt voor dit ambitieuze project, waarbij partners en opdrachtgevers samenkomen om het belang van het project, de uitdagingen en de aanpak te bespreken. Belangrijke aanwezigen tijdens deze bijeenkomst waren onder andere Marten van der Laan, lector systeemintegratie bij ENTRANCE, samen met vertegenwoordigers van partners zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, TU Delft, De Haagse Hogeschool en Saxion. Daarnaast werd het project gesteund en mogelijk gemaakt door de Topsector Energie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het vervolg van het project zal zich richten op de ontwikkeling en uitvoering van regionale pilots van de learning communities, waarbij lessen geleerd en inhoudelijke opbrengsten op landelijk niveau worden samengebracht. Er zal worden gewerkt aan het organiseren van het leerproces en kennisontwikkeling rondom de ontwikkeling van learning communities. Bovendien zal er een landingsplek worden ontwikkeld voor kennisdeling, waar bestaande scholing en kennisopbrengsten gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle betrokkenen.

Met deze gezamenlijke inspanningen streven de partners ernaar om de synergie tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek te versterken en zo innovatie op het gebied van systeemintegratie te bevorderen.